Hamarsingene er råe til å møte opp på loppemarked tross regn, sier Byberg. Det var skikkelig kok og feststemning i sentrum den siste loppemarked-søndagen i august. Dette er bra, forteller Byberg. For hva og hvem er det bra? Miljøet? Næringsinteresser?

LES OGSÅ: Loppemarkedet vokser og vokser.

De som har sentrum som base og som bruker søndagene til rekreasjon i en grønn lunge som Strandgateparken? Eller som i hvert fall kunne tenke seg det, hvis det bare hadde vært tilrettelagt med benker? Eller de som har vokst opp i bykjernen og som har lært at «byen er min»? De som i alle år fritt la turen gjennom det åpne rommet i Strandgata og parken? Eller de som i dag opplever konflikt med en kompakt og miljøfiendtlig utbygging av et snevert sentrumsrom?

Næringsvirksomhet i folks grønne lunger er å ta seg til rette på andres bekostning. Dette strider mot enhver miljøplan. For eksempel miljøplanen «Urban utvikling av bykjerner». Her heter det: «I dagens urbane utvikling av bykjerner er det nytt at næringsinteresser må samarbeide med bo/miljø/rekreasjon/kommunikasjon for å utvikle harmoniske og trivelige byrom for alle grupper!» Femminutters-byen, Hamar, er like rundt hjørnet. FNs og Gro Harlem Brundtlands miljøplan for det 21. århundre, Agenda 21, understøtter dette, den sier: «Bærekraften i verden er avhengig av at det er balanse mellom næring og miljø».

Jeg ser på det som en naturlig menneskerett å benytte Strandgata med parken på alle sommersøndager. På bakgrunn av alt vi skal gjøre og alt som skal skje rundt oss alle dager i uka, bør det understrekes at vi alle har godt av en hviledag. I vår kultur er dette søndag. På den syvende dag hvilte Gud, sies det, det er godt å tenke på det. Da tenker vi på andre.

Men Byberg kjører på om kvantitet til forsvar for sin sak: Hele 43 organisasjoner var på Stortorget, sier hun - nabokommunene følger etter - hun ser fram til julemarkedet, 1. desember. De som ikke får plass i bakgården, er hjertelig velkomne til å spre seg utover fortauet med alt de måtte ha med seg av kaker og kringler som de ønsker å dele. Dette er flott og trygt og setter sikkert kundene i god handlestemning.

Men akk, en ganske snever miljøsak med «Gjenbruk» og «Deling» av gjenstander. Behovet for næringsvirksomhet kan ikke få gå på bekostning av behovet for rekreasjon for å opprettholde god helse. La oss heller lage kok og feststemning i gågata. Alt ligger naturlig til rette for å fylle den med loppemarked og nogo attåt.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00