I et innlegg om problemet med ulv som dreper mange sauer i Hedmark kommer Stein W. Bie inn på problemet med at mange ulver vil komme inn fra Sverige selv om vi minimerer bestanden på vår side av grensen.

Det er likevel beroligende at Naturvernforbundet i Hedmark ser nøkternt på problemstillingen og er positive til uttak av skadedyr. Naturvernforbundet i Hedmark skal også ha ros for sitt bidrag til forsøk med gjeterhunder som er effektive i flere land i Europa. Det lyktes dessverre ikke her fordi drivemåten er så forskjellig.

Når ulike sakkyndige har forskjellige syn på hvordan problemet med skadeulv kan løses, er vel eneste måten å prøve de ut og ikke bare diskutere. Byråkratiske avgjørelser må ikke være til hindring for gjennomføringen.

Furnes

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00