De som staten alltid så på som uverdige trengende, som måtte betale tilbake det et par støvler kostet da fattigforsorgen «fungerte». Utgangspunktet er at overklassen betegnet samfunnets eiendom/landet/havet og luften som sitt. Verdige/«uverdige trengende» er nedfelt i Høyres partihistorie og adoptert av nesten alle partier. Tradisjonen tro har en måtte selge det en hadde for å få sosialhjelp også i nyere tid.

Dette menneskesynet har alltid ligget der hos overklasse og rikfolk, dryppet inn i norsk lovgivning og ble videreført i folketrygden og sosiallovgivningen.

Det var mye bedre da de kommunale kontorene eksisterte og enkeltmennesket kunne treffe folk en kjente. Da er det vanskeligere å være jævlig på samme måten som Nav er.

Ifølge Listhaug er sammenslåing av kommuner begrunnet i at det er fordi der kan folk få noe de ikke har krav på. Det er altså mye bedre med et lukket system der, ifølge henne, alle blir behandlet «likt» som «biomasse», snyltere og kriminelle.

Lokal kjennskap og kunnskap om lokale forhold er noe styggedom.

Moraliseringen og nedrakkingen av dem som hadde behov for hjelp av kommune og stat foregikk og har foregått i alle år. Gifte kvinner slapp unna mens ugifte mødre var snyltere om de var hjemme med ungene sine.

Systemet bar oppe de tradisjonelle kjønnsrollene og har videreført diskrimineringen i yrkesskadeutbetalingene som et eksempel.

Dette synet på mennesker er etablert i alle statens organer som opprinnelig skulle hjelpe mennesker som trengte hjelp til livsopphold, rett til permisjon ved barnefødsel, sykepenger og støtte under arbeidsledighet.

I yrkesskadesystemet har de kjøpte leger som utfører oppgaven der Nav har bestemt utfallene på forhånd. Vanligvis anses dette som korrupt men ikke i Nav.

Disse folka gjør ingen selvstendig vurdering, men bruker samlebåndsmetoden og tjener grovt på det. Legene i Nav ser ikke en eneste pasient men «vet» likevel at pasientens lege, arbeidsmedisiner og pasient tar feil og er ute etter penger de ikke har rett til.

Og de oppretter gjerne et ekstra klageorgan under saksbehandling som pågår i mer enn ti år og snoker i journalen din. Om de ikke får tilgang er det trusler som er svaret også da: «hvis ikke så osv.…».

Det ser også ut til at de driver med ren etterforsking og snoking i folks privatliv uten at folk kjenner til det. Uten å ha levert siktelse i en sak og gitt vedkommende mulighet til advokathjelp

Utgangspunktet er at alle som søker Nav er kjeltringer.

Som helsearbeider er det ikke yrkesskade om en blir skadet mens man er på jobb. Ikke engang om en blir slått ned av en pasient. Nav svarer at som sjukepleier må man påregne å bli skadet på jobb!

Nav satser på at folk blir redde og gir opp, for Nav bruker også trusler om sanksjoner i alle retninger. Uansett sak, alle som har vært i kontakt med Nav føler sinne, motløshet og oppgitthet.

Nav skader folks helse, de tråkker på mennesker og gjør livet verre for dem, for Nav har også et straffesystem hvor reaksjonene er så uproporsjonale at ikke engang vanlig strafferett bruker det.

Jeg foreslår at politikerne som gikk inn for dette systemet overlater sin eiendom og alt de har tjent i tillegg til pr. virksomheten sin til de som har måttet gå fra hus og hjem og mistet helsa si.

Alle som er utsatt for klassejustisen fra Nav må få gratis advokathjelp i denne katastrofen som Nav og advokater har forårsaket.

Deretter bør Nav legges ned og trygdekontor og sosialkontoret sammen med arbeidskontor tilbakeføres kommunene.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00