Svar til Ola Elvestuens (V) innlegg i HA 23. desember, der han skriver under overskriften «Naturlig del av norsk natur». Dette er hans kommentar til miljøverndepartementets nei til ulvejakt.

Elvestuen hevder at ulv er en naturlig del av norsk natur. Videre hevder han at Norge har et ansvar sammen med Sverige om å ta vare på ulvestammen. For det første har både Rovdata og universitetet i Uppsala konkludert med at den norsk/svenske ulvestammen er utryddet. Det finnes ikke noe genetisk materiale fra noen av dem blant dagens ulver. Bør da dagens ulvestamme defineres som en fremmed organisme og være uønsket, på lik linje med Villsvinet? Norge har ikke ansvar for å ha egen ulvestamme.

Avgjørelsen til regjeringen er basert på en juridisk vurdering. Det må foreligge en risiko for skade på sau og tamrein. Vurderingen i forhold til de fire aktuelle ulveflokkene er at risikoen for tap ikke er stor nok sier også Elvestuen. Når forliket om 4-6 familiegrupper ble vedtatt i Stortinget, var intensjonen at all ulv som befinner seg i Norge skulle telle med, redusere belastningen for dem som må leve med ulv, og ta ut et større antall ulv enn man har gjort til nå. Flertallet i næringskomiteen slo i sin uttalelse til ulvemeldingen eksplisitt fast at kravet om bestandsregulering gjelder uavhengig om det foreligger skadepotensial på husdyr og tamrein. Hvorfor er det plutselig blitt krav om at skadepotensial må dokumenteres før lisensjakt kan iverksettes nå?

Elvestuen hevder også at vedtaket til regjeringen beviser at man har klart å redusere tapstallene blant beitedyrene. At antall skader på beitedyr er redusert er jo fordi det er svært mange som har sluttet med beitedyr i forvaltningssona for ulv. Reduserte skader som et resultat av mindre beitedyr kan ikke rettferdiggjøre større ulvestammer. At det er mindre skader i sona nå er like logisk som at det er svært få som drukner i Sahara.

Naturen for alle

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00