Det er ikke mulig for alle å komme seg inn på det markedsstyrte boligmarkedet. Ifølge statistikkene er det flere og flere som ikke kommer seg over lista og blir tvunget inn på leiemarkedet. Leieprisene er så høye at det blir vanskelig og spare.

Dette blir en ond sirkel, hvor årene går og sjansene forvitrer. Dessuten blir de fleste som leier bolig tvunget til å flytte med jevne mellomrom, fordi bolig skifter eier, eller at boligen ikke lenger skal leies ut. Særlig for barnefamilier hvor ungene går på skole er dette en ekstra belastning om de må bytte skole hver gang familien tvinges til å flytte. Det fine er at om det finnes politisk vilje, kan vi gjøre noe med dette.

Bodø står som et godt eksempel på sosial og god boligpolitikk. De har et utvalg av leieboliger tilpasset folks ulike behov. Det er boliger beregnet på akutte behov, for folk med rusproblemer eller de med behov for varige leieforhold. Videre har de et leie-til-eie-system som går ut på at kommunen kjøper boligen og leier den ut i 3-5 år, for at så leietager skal få kjøpe den for samme prisen som kommunen ga tidligere.

Prisveksten kan dekke kravet til egenkapital. De setter i tillegg krav til utbyggerne om at opptil 30 prosent av de nye boligene skal holdes utenfor ordinære prismekanismer. Disse nøkterne boligene selges for selvkost og videreselges for selvkost pluss økningen i prisindeksen. På den måten kan det skapes et nytt marked som kan være parallelt med det eksisterende.

Stange kan også få til dette hvis det finnes politisk vilje. Ved å øke tilgjengelighet på boligmarkedet for flere grupper, så vil dette føre til at flere ser på Stange som en relevant kommune å bosette seg i. Markedet består som kjent av mer enn kjøpesterke folk som kjøper seg hus i Bekkelaget eller Sandvika. Der er det jo dessuten så godt som fullt allerede.

Den kommunale boligmassen skal selvsagt ikke være en butikk med store fortjenester. Det skal være selvfinansierende, kommunen skal ikke være en bolighai. Med økt tilflytting vil eksemplene over lønne seg. Fordi det lønner seg å eie fremfor å leie, også for kommunen. Vi får jo flere innbyggere som kan være med på å finansiere velferden vår.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00