Ole Lukkøye forlot meg klokka 03.48, og jeg følte meg ferdig uthvilt. Da kom tankene. I dag var det ikke NAV, Forsikringsselskap eller Dammen som dukket opp. I dag var det hvem jeg kunne tenke meg som ordfører. Egentlig kunne jeg ha lagt meg til å sove igjen, for meg er det klinkende klart, men er det det for alle?

Det er lansert to alternativer i Ringsaker, Anita ordfører (Ap) eller Odd-Amund Lundberg (Sp). På landsbasis ser det ut for at Ilsengs store sønn (Sp) lykkes med sin desentralisering. Det har også Ringsakers ordførerutfordrer for lengst tatt tak i. Han har gått ut og vil kaste vår alles ordfører Anita av tronen og tenker seg den plassen selv. Jeg vet ikke om det er det lureste han har sagt? Odd-Amund er en alle tiders politisk motstander, men der tror jeg han hadde tatt litt for mye Møllers tran.

Hva innebærer hans utspill om at han kan samarbeide med alle partier bare de støtter han som ordfører. For å kalle en spade en spade, så har han brutt samarbeidet med Arbeiderpartiet. En skal være ganske så blåøyd dersom noen tror at Arbeiderpartiet støtter han som ordfører, og da faller det rødgrønne samarbeidet bort. Det har vært et rødgrønt samarbeid både kommunalt, fylkesplan og på landsplan, men nå ser det ut for at det faller bort i Ringsaker.

Bokstavelig talt skal noen inneha ei stor politisk bakgrunn, kompetanse og erfaring for å klare å kaste vår nåværende ordfører. Noen ønsker ei forandring. Det vil det alltid være. Ap har samarbeidet med KrF, SV, MDG og Sp, og opposisjon har egentlig vært de blåblå. Nå flytter Sp sitt utspill partiet over på opposisjonssiden. Har støttespillerne tenkt på det? De vil privatisere det meste. Ved å stemme Sp så blir de en del av de partiene som har tatt ifra de små og gitt til de rike, og som styrer i dag. Det kan nevnes mye her, men Vy og Arbeidsmiljøloven kan nevnes, pluss pluss.

Dersom Aps samarbeidspartnere får flertall, vil Sp sin posisjon som eventuell varaordfører også falle bort. Det vil være noe å tenke på før årets valg.

Jeg oppfordrer alle til å stemme. Alt i samfunnet er tuftet på politikk. Vi er alle opptatt av hverdagen og hva som skjer. Det er politikk i alt som skjer. Gå derfor å gjør din plikt. Først da kan du rose eller klage på det som skjer. Nok en gang. Bruk stemmeretten! Det er enkelt å forhåndsstemme dersom valgdagen ikke passer.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00