Folkebevegelsen for et komplett sykehus ved Mjøsbrua

Avisen påstår på bakgrunn av svar fra noen i disse fem kommunene at folk i Innlandet vraker hovedsykehusmodellen.

Når avisa på bakgrunn av sin spørreundersøkelse slår fast at folk på Innlandet går for to sykehus og dermed vraker hovedsykehusmodellen, så er dette feil. Innlandet er mer enn kommunene Elverum, Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Ringsaker. Dette er fem av Hedmark og Opplands totalt 48 kommuner. I disse fem kommunene bor ca 142.000 av de to fylkenes totalt ca 390.000 innbyggere.

Kun et lite utvalg i disse kommunene hvor ca 36 prosent (det vil si litt over en tredel) av befolkningen i Hedmark og Oppland bor, har deltatt i undersøkelsen. Og i fire av disse kommunene ligger dagens sykehus. Det er ingen stor overraskelse at mange i disse kommunene ønsker å beholde sine sykehus. Men avisas undersøkelse har også en annen svakhet: De som er blitt spurt har ikke fått uttale seg om hvor disse to sykehusene bør ligge. Lokaliseringskampen i to-sykehusmodellen har avisa tydeligvis ønsket å skygge unna i sin undersøkelse. Dessuten unnlater HA å kommentere at hvis det blir et hovedsykehus, ønsker 57 prosent (38 + 19) av de spurte i Hamar, Elverum, Lillehammer, Gjøvik og Ringsaker at det skal ligge ved Mjøsbrua.

HA har så langt ikke brukt mye tid på dypdykk i de drøyt 100 høringsuttalelsene som er avgitt. Høringsuttalelser som er kommet fra hele Innlandet; fra hele Oppland og hele Hedmark. Her er resultatet 70 prosent JA til hovedsykehus. Ca 90 prosent av pasient- og brukerorganisasjonene sier ja til hovedsykehus. Men å slå opp dette resultatet på avisens forside og i tillegg gi det et par-tre sider inne i avisa, passer kanskje ikke inn i avisas strategi i sykehussaken?

Et meget komprimert sammendrag av svarene i høringsrunden viser følgende:

� Ca 70 prosent støtter hovedsykehusmodellen, ca 10 prosent ønsker to-sykehusmodellen, ca 15 prosent ønsker en tre-sykehusmodell og fem prosent er nøytrale.

� Av de 16 interne høringsuttalelsene i SI sier 13 ja til hovedsykehus, en ønsker en to-sykehusmodell og 0 ønsker en tre-sykehusmodell.

� De tre ansattrepresentantene i SIs styre sier ja til hovedsykehus. Pasient- og brukerombudet iverer for hovedsykehus.

� Av bruker- og pasientorganisasjoner ønsker ca 90 prosent et hovedsykehus. Dette gjelder eksempelvis Kreftforeningen, LHL, Astma- og allergiforeningen.

� Kommuner i Nord-Gudbrandsdalen, Valdres, Hadeland, Nord-Østerdalen ønsker hovedsykehusmodellen. Det samme gjør også mange kommuner nær Mjøsa.

� 80 prosent av regionrådene, begge fylkestingene samt våre to fylkesmenn støtter opp om et hovedsykehus. NHO er klart positive. Det samme er legeforeningen i Hedmark.

Vi sitter med inntrykk av at mediene i våre to fylker er mer opptatt av resultatene i sine egne og litt spesielle spørreundersøkelser enn det som virkelig teller i denne saken: Tunge, gjennomdiskuterte og godt begrunnede høringsuttalelser.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00