På 1800-tallet utryddet vi ulven i Norge. Det kan være flere grunner, blant annet at man ville få hjorteviltbestanden tilbake. I tillegg var det populært å gå med ulvepels. I starten på 1900-tallet skjedde det en endring. Norge klarte å holde bestanden av hjortevilt høyere etter at ulvebestanden var redusert. Plutselig økte igjen, det påstås at det har vært noen personer som avlet opp ulv og satt ut finsk-russisk ulv på 70-tallet. Utsagnet om at ulven er norsk, og at den tilhører norsk fauna er bare tull.

Hvis mennesker og ulv skal kunne leve sammen må det være basert på noen forutsetninger. I dag finnes det ulvesoner hvor ulven har sine rettigheter. Noen innbyggere ønsker at ulvesonen burde bli borte, og at det heller burde bli en egen lokal forvaltning i kommunene. Oppstår det skade må den lokale forvaltningen i kommunen ha rettighet til å felle dyr som utøver skade. Det må unngås lange byråkratiske prosesser.

Jeg ser nesten ingen bra argumenter for og ha ulv i Norge. Noen snakker om rovdyrturisme, men ulven er ikke norsk, og derfor søker ikke turistene til Norge men landene der ulven kommer fra. Ulven gjør en stor skade for hjorteviltet. I Norge er det ca. 6-7 ulverevirer og hvert av disse spiser ca. gjennomsnittlig 100-160 hjortevilt i året. Oppsummert vil det si at et revir spiser 145 dyr, og blir dette ganget med sju revirer, dreper ulven 1.015 elg i året. Her i Norge har vi sett en nedgang i elgbestanden de siste fem årene på ca. 40-56 prosent, ulven har en stor skyld i dette. Norge har også skrevet under på avtaler om å ivareta villreinbestanden, og dette er en viktig forpliktelse. Hvis ulvebestanden får fortsette å vokse kan den lille villreinbestanden bli borte.

Mange foreldre er redde. Vi har hørt om mange som er redd for å la barna gå til skolen der det er observert ulv. Vi skjønner at det er kjipt at man ser ferske ulvespor når man går for å hente posten. Barna er noe av det kjæreste en har. Hvis ulven ikke hadde vært et problem hadde ikke dette vært en sak. Da man er forelder snakker man til barna sine om at man ikke skal sette seg inn i en bil med fremmede, foreldre er redde for at barna skal gjøre dette. I distriktene må folk ta en alvorsprat om rovdyr med barna da dette er en reell fare. I disse situasjonen har ivaretakelse av ulv gått for langt.

Politikerne vil ikke bli upopulære blant folk utenfor distriktene. Dette skjønner jeg jo men jeg syns det er dumt og ikke høre på de som bor i distriktene. Jeg er bare en ungdom fra Hamar som sier min mening i saken. «Politikere tenk på de utenfor Oslo». Jeg finner ingen positive argumenter for at ulven skal være her i dag. Ett argument er rovdyrturisme, men siden ulven ikke er norsk men finsk-russisk vil heller turistene dra til Finland eller Russland. Ulven burde bli felt til stammen er på 15-20 dyr.

Turisten er blitt en terrorist.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00