Hamarregionen Næringsforum skrev godt om å skape kunnskap som næringene trenger for morgendagen (HA 25. april 2017). Entreprenørskap og nyskapning har kommet inn i læreplanen, som betyr at veien fra utdanning til arbeidsliv kan bli tydeligere. Gjøres det riktig, vil vi kunne gi elever og studenter flere brikker i puslespillet voksen- og arbeidslivet er.

Vi vet at oljeeventyret som med andre eventyr vil ta en slutt, fordi det vil komme bedre alternativer som gjør oljen mindre attraktiv. Det betyr ikke at etterspørselen vil forsvinne om 20-30 år, men det vil antakelig være langt mindre lukrativt å drive oljenæring.

Det ser ut til at norske politikere forstår alvoret når de sakker om viktigheten av nyskapning og entreprenørskap, et positivt signal for alle som ønsker å skape. Endringstakten vi opplever med stadig nye teknologier vil føre til utfordringer, men den gir like mange, om ikke flere muligheter.

For å skape nye næringer, trenger vi nye tanker. Vi trenger bedrifter som våger å skrote gamle forretningsmodeller til fordel for nye. Vi trenger ledere som oppfordrer til å tenke egne tanker og vi trenger unge innovatører.

For å skape en innovasjonskultur, bør norsk skolesystem oppfordre unge til å tørre å feile. Det betyr ikke at vi skal endre faktabaserte fag, men det betyr at nye tanker trenger flater hvor de kan vokse.

Om nærings- og organisasjonsliv endrer seg i takt med elever og studenter, vil systemet dra i samme retning – vi vil ha studenter som tenker selvstendig, i organisasjoner som verdsetter ny verdiskapning. Slik kan Innlandet bli et av beina Norge trenger etter «oljeeventyret».

Det er ingen garanti for at alle som tenker nye tanker vil leve lykkelig i alle sine dager, men det er en viss sjanse for at de som ikke tør stopper utviklingen – for bedrifter betyr det døden, for mange mennesker betyr det en gråere tilværelse.

Vi må lykkes med å utdanne mennesker med selvtillit, som tror på egne ferdigheter til tross for karakter A eller D i enkeltfag. Om bedrifter er villige til å endre seg, om vi skaper et samfunn som heier på dem som prøver, har vi en sjanse. En sjanse for at innovasjoner som endrer en hel verden kommer fra Norge.

Vi har et felles ansvar.

Rådgiver høyere utdanning

Ungt Entreprenørskap Hedmark

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00