Etter siste dag i høstsesjonen for Stortinget, og da altså for sent til at noen av oss kunne reagert parlamentarisk vei og fremmet forslag om endring samme dag, går regjeringen ved miljøvernministeren ut og avlyser vinterens uttak. Årsaken er nye vurderinger fra lovavdelingen og departementet som mener faktagrunnlaget som taler for felling er for tynt.

Det er åpenbart at departementet ikke sitter på det samme faktagrunnlaget som stortinget og hedmarkingen ute i virkeligheten gjør. Gunnar Gundersen, Kristian Tonning Riise og Tor Andre Johnsen raser nå mot ansatte i departementet og omtaler miljøvernministeren som om han opptrer som et enkeltmannsforetak. Det gjør han ikke. Dette er regjeringens beslutning og grep. Og det er et arrogant, slett og skadelig politisk håndverk.

Regjeringen velger å sette Stortingets vedtak, Hedmarks store utfordringer med rovdyr, og hele legitimiteten til norsk rovdyrpolitikk til side når de nå setter ned foten mot felling av ulv. I stedet kunne de gjort enn jobben sin når lovavdelingen peker på mangelfull dokumentasjon og sprikende faktagrunnlag, og fått fakta på bordet, gått nye runder. Det er ikke slik at en avdeling i et fagdepartement overprøver statsrådene. Her bestemte regjeringen seg for å gi etter, og sette ned foten for en strengt nødvendig felling av ulv.

Med dette sier regjeringen at Hedmark må fortsette ta denne belastingen som går utover næringsgrunnlaget vårt i fylket. I tillegg er dette vedtaket spikeren i kisten for alle oss som har trodd på at det er mulig å drive en balansert forvaltning av rovdyr, finne kompromisser vi alle kan leve med. Hadde regjeringen forstått dette, og tatt Hedmarks rovdyrsituasjon på alvor, hadde de ryddet opp i fakta, kommet tilbake til Stortinget med denne saken, slik at vi hadde kunnet finne en løsning. I stedet fikk fylket vårt tidenes verste julegave, fiks ferdig og signert Frp og Høyre. Det er virkelig ikke rart folk får politikerforakt.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00