Jeg tror jeg var 11 år da jeg første gang opplevde demokrati. Det mystiske begrepet åpenbarte seg under et styremøte i Firkløveren 4H. Jeg kunne bruke min stemme og være med på å påvirke.

Fra dette «eureka»-øyeblikket var jeg en organisasjonsnerd. Ungdomstida ble brukt i 4H og Bygdeungdomslaget, der nettopp demokratiopplæring står sentralt.

Som spent førstereis i Ringsakers kommunestyre i 2015 var det derfor overraskende å komme til møter som tidvis fortonet seg som et demokratisk antiklimaks.

At kommunestyret er satt sammen ut fra folks stemmer, og at det begrenser mindretallets evne til gjennomslag har jeg ingen problemer med å forstå.

Men burde ikke også et kommunestyre kunne fungere som et demokratisk verksted? Burde ikke det gode argumentet ha kraft også her? Burde man ikke jobbe for å forankre beslutninger gjennom gode diskusjoner, der man lytter og lærer av hverandres synspunkt i gjensidig respekt?

Min opplevelse ble ikke helt slik. Betydningsfulle saker var ofte avgjort før blekket i sakspapirbunken var tørt. Med flertallets passive aksept så vi stadig mer makt bevege seg fra kommunestyre til administrasjon. Mer enn én gang sto jeg på talerstolen foran erfarne folkevalgte som heller sendte et himlende blikk enn å fronte egne standpunkt. Ideer og forslag fra oss i opposisjonen, som etablering av pendlerkontor og digitaliseringssatsing i grunnskolen, fikk først gehør når de kom tilbake med en forslagsstiller av riktig farge.

Prinsippet om forankring i plan og budsjett ble gjentatt til det kjedsommelige, inntil festlige prestisjeprosjekt dukket opp og krevde millionbevilgninger over natta. Og noen av periodens største beslutninger ble lagt fram som hastesaker, med trussel om utbyggervrede og tapte muligheter når vi ba om mer tid til å belyse saken grundig.

I dag skjønner jeg alt så mye bedre. Det er visst først i valgår man kan ta seg ekstra god tid til å diskutere basseng …

Strategi er også en fiffig sak å forholde seg til som lokalpolitiker. I Ringsaker har mantraet «vekst og utvikling» forståelig nok stor oppslutning blant både politikere og innbyggere. Vi vil alle at Ringsaker skal være et attraktivt sted å bo. Arbeiderparti og rådmann er samstemte: «Befolkningsvekst er en forutsetning for gode velferdstjenester i framtida».

Jeg fant og finner det fortsatt vanskelig å akseptere at dette målet helliger alle midler, slik man velger å operasjonalisere strategien i dag. Ringsaker vokser, og har vokst lenge. Samtidig har gjeld, eiendomsskatt og vedlikeholdsetterslep vokst i takt. Underskudd unngås ved å kutte nettopp i velferdstjenester, som pleie og omsorg. I tillegg ofres ikke-fornybare ressurser i stort monn på vekstens alter, med et jovialt blunk til kapitalsterke utbyggere.

Ringsaker kan, bør og vil vokse. Vi må alle ville vekst og utvikling for kommunen. Men det hjelper ikke å si at man har to tanker i hodet samtidig, når primære ansvarsområder tydelig nedprioriteres.

Nye og gamle innbyggere i hele kommunen fortjener et godt tjenestetilbud, og framtidas ringsaksokninger fortjener at vi jobber for en vekst som er bærekraftig, det vil si en vekst som ivaretar både økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn på både kort og lang sikt. Det har jeg store vanskeligheter med å se at dagens retning legger opp til.

Til tross for, og kanskje på grunn av dette, opplevde jeg tre energigivende og engasjerende år i kommunestyre og oppvekstkomité.

Som lokalpolitiker får man bli bedre kjent med den inspirerende innsatsen mange legger ned hver eneste dag for å gjøre Ringsaker til et bedre sted å bo. Man får bryne seg i diskusjon med engasjerte politikere på tvers av partier. Og jeg, som del av Senterpartiets gruppe, fikk oppleve at politikk kan skje uten begrensninger i form av takhøyde, pisk eller prestisje. Som oftest fant vi i fellesskap fram til standpunkt i de enkelte sakene. Der det ikke var tilfelle, og partiprogrammet ikke la føringer, sto vi fritt til å stemme ut fra egen overbevisning. Det er noe jeg unner flere lokalpolitikere å oppleve.

Jeg har lært mye av å få prøve meg som lokalpolitiker i Ringsaker, og jeg er djupt takknemlig for å ha fått muligheten. Erfaringene har også vært en bekreftelse på hvor viktig å bruke sin stemme og være med på å påvirke der man kan. Om vi ønsker et velfungerende lokaldemokrati ligger det et ansvar på oss alle i å delta, uansett om man er den som velger eller den som blir valgt.

Godt valg, kjære Ringsaker.

Klikk for kommentarer
Hva synes du? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Hold en saklig og respektfull tone og husk at mange kan lese det du skriver. Brudd på disse reglene kan føre til at du blir utestengt fra forumet.
Facebook-kommentarer:

HA-redaksjonen overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl 08 og 22. På natten er det stengt for kommentering.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.