Trenger Hamar å ta dyrka mark for å bygge boliger? Eller er det tilstrekkelig å fortette? «Kommuneplanen skal ha klima og miljø som første hensyn», heter det i samarbeidserklæringen til Regnbuealliansen i Hamar. Fortetting er et viktig virkemiddel for å tilfredsstille et slikt hensyn.

Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer. De har vært engasjert av Hamar kommune for å gjøre analyser, drøfte og anbefale aktuelle områder for fortetting til kommuneplanens arealdel, som nå er under behandling. Siden spørsmålet om spesielt jordvern er en «varm potet» både på Hamar og i nabokommunene, gjengir vi noen av spørsmålene og svarene fra fagrapporten knyttet til problemstillingen dyrket mark/grøntområder og fortetting:

Hvor mange nye boliger er det plass til i Hamar? Det er et potensial for mellom 4.400 og 21.400 nye innbyggere i Hamar, eller et sted mellom 3.000 og 14.000 nye boliger.

Hvorfor bør det meste som skal bygges nytt i Hamar være leiligheter? Prognoser og analyser fra Oppland viser at demografien og boligpreferansene er i endring. Så ved å bare bygge leiligheter kan man samtidig frigjøre nok eneboliger til å dekke markedet og behovet for småbarnsfamilier. Det vil i fremtiden altså være et godt tilbud med brukte eneboliger i Hamar.

Kan vi ikke bare bygge mer i grøntområdene, som Klukhagan og Furuberget? Grøntområdene vil få stadig større betydning ved økt tetthet og med flere som bor i leiligheter. Analysene viser at mange velger bolig på grunnlag av tilgang til turområder. Hamar har i dag dårligere tilgang til turterreng enn innbyggerne i de fleste større tettsteder. Hamar bør derfor legge bedre til rette for tilgang til nærtur-terreng.

Med flere innbyggere i Hamar blir det vel mer trafikk og kø på veiene? Mye tyder på at tette byer er mer gå- og sykkelvennlige, og derfor ikke belaster vegnettet like mye som om man bygger spredt. Spredt boligbygging vil ofte også belaste det samme vegnettet i byen, og kanskje i enda større grad fordi flere blir avhengige av å bruke bil.

Hvordan kan vi ta vare på småbysjarmen i Hamar samtidig som vi fortetter? Mange små steder har høyere tetthet enn Hamar. Det handler like mye om å bygge med god estetikk, grønne kvaliteter og mindre plass til biler og mer plass til folk.

Hvis vi ikke har tomter for eneboliger flytter vel barnefamiliene til nabokommunene? Barnefamilier ønsker også å bo sentralt, så de kan leve gode liv med nærhet til aktiviteter i hverdagen. Det har for eksempel vært en suksess med nye rekkehus og barnehage i Nordviken på Martodden. Disse husene er attraktive også for barnefamilier.

Svaret er altså at kommunens egen fagrapport sier at vi ikke må bygge ned matjord og at vi bør bevare viktige grøntområder, og allikevel få plass til flere innbyggere i Hamar. Vi kan faktisk få over 20.000 innbyggere til ved kun å fortette.

Selvsagt er det enklere å bygge rett på et jorde. Fortettingsprosjekter er noe vanskeligere og tar lengre tid, men dette er veien å gå for Hamar. Nå må vi gripe sjansen og ta valg som er i tråd med Asplan Viaks solide fagrapport. Så enkelt, og så vanskelig er det.

Kommunestyrerepresentant Miljøpartiet De Grønne Hamar

Fylkesstyremedlem Miljøpartiet De Grønne Hedmark

Klikk for kommentarer
Hva synes du? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Hold en saklig og respektfull tone og husk at mange kan lese det du skriver. Brudd på disse reglene kan føre til at du blir utestengt fra forumet.
Facebook-kommentarer:

HA-redaksjonen overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl 08 og 22. På natten er det stengt for kommentering.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.