Det er slett ikke bare kvoteflyktninger og søndagsåpne butikker som vil stå i fokus under landsmøtet i Kristelig Folkeparti, som starter i Trondheim i morgen. Tvert imot seiler distriktspolitikk opp som en av hovedsakene. Faktisk er det store flertallet av de 51 resolusjonsforslagene som er sendt inn til møtet knyttet til distriktspolitikk og desentralisering.

På dagsordenen er det også satt opp en egen debatt om kommunereformen. Her tegner et resolusjonsforslag sendt inn av fire fylkeslag, blant dem Hedmark, til å bli sentralt. Bekymringen over den blåblå distriktspolitikken har vokst seg stor i partiet det siste året, og i resolusjonsforslaget blir det satt fram krav om en rekke tiltak i reformen for å sikre desentralisering.

Blant annet mener fylkeslagene at kommunene som taper på det nye inntektssystemet regjeringen innførte i fjor, må få kompensasjon i det reviderte nasjonalbudsjettet, som legges fram til uka. De mener regjeringens håndtering av kommunenes inntekter er med på å tappe distriktene for offentlige arbeidsplasser. – Summen av alle reformer og tiltak er at man drar folk, arbeidsplasser og næringsliv fra distriktene til bysentraene, sier fylkeslederen for en av de fire fylkene.

Innspillet sier også blankt nei til forslaget om at regionene for melkekvoter blir endret fra fylker til regioner, slik landbruksminister Sylvi Listhaug har lagt opp til i årets jordbruksoppgjør. Allerede ved jordbruksoppgjøret i fjor var dette temaet på banen, og både Kristelig Folkeparti og Venstre ba innstendig om at regjeringen holder spørsmålet unna forhandlingene. En er redd for en utvikling der vi ikke lenger har melkebønder over hele landet. Svaret fra landbruksministeren er å legge opp til det i årets oppgjør.

Bekymringen vokser altså i Kristelig Folkeparti, på enda et politikkområde. Grasrota er sterkt kritisk, og mener utviklingen går i feil retning. Det skal mindre til for å slå fast at regjeringens største samarbeidsparti umulig kan se seg særlig tjent med denne regjeringen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00