Jeg kan lese i en rapport, funnet i Solør.no med NINA (Norsk Institutt for naturforskning)som kilde, at mange dyr, deriblant brunbjørn har blitt radiomerket med sendere som har vært skadelige, og påført stor smerte. Rapporten sier:

Sitat 1: «Brunbjørn har fått alvorlige bivirkninger på grunn av en spesiell type radiosender som er operert inn». Sitat 2: «Forskerne fant at implantatene forårsaket til dels alvorlige vevsreaksjoner hos mange av bjørnene».

Sitat 3: «Vi konkluderer med at overflaten på implantatene ikke er vevsvennlig, at den tekniske kvaliteten på senderne er dårlig, at implantatene kan forårsake smertefulle tilstander».

Sitar 4: «Implantatene kan ta inn fuktighet som gir rust og risiko for at batteriene kortslutter. I to tilfeller førte kortslutning av batteriene til at bjørnen døde».

Sitat 5: «Implanterbare radiosendere er designet for å kunne sitte i dyret livet ut. I Skandinavia ble denne typen sendere tatt i bruk på 1980-tallet, først på oter og senere på jerv, brunbjørn, fjellrev, grevling, gaupe, villsvin og bever. Internasjonalt har titusenvis av dyr blitt merket med slike implantater.»

Sitat 6: «Professor Jon M. Arnemo, har ledet studien i samarbeid med forskere ved Høgskolen i Innlandet (HINN), Norsk institutt for naturforskning (NINA), Veterinærinstituttet (VI), og har kommet fram til at denne type implanterbare radiosendere ikke skal brukes på brunbjørn».

Det jeg vil fram til, er at det må sitte en god del forskere osv. som systematisk har mishandlet ville dyr, tildels med døden til følge, ved å ha utført den utstrakte radiomerkingen, og at det må være mye mer straffbart enn å fange ei skjære i ei rottefelle, eller skyte en ulv i nødverge.

Jeg ser for meg at dette vil bli anmeldt, gransket og straffet, som en meget stor miljøkriminalitet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00