Problemet er at mange kvinner ikke avanserer til toppleder-jobber i næringslivet, og at de ansvarlige ikke skjønner hvorfor. De bedriftene som har orket å gå i seg selv, har funnet svaret for lenge siden: Kvinner til ledelse kommer ikke av seg selv.

Allerede for 20 år siden var det en del norske bedrifter som hadde innsett dette. Det vet jeg, fordi jeg hadde gleden av å jobbe med en del av de bedriftene som ville vite hva de skulle gjøre for å få og beholde kvinner i ledende stillinger. Prosjektets bærende ide var å bidra til et kulturendringsarbeid for å styrke mangfoldet i norsk næringsliv.

Bedriftene som var med i prosjektet var betydelige; Ericsson, ABB Offshore Systems, ABB Service, Aker Brattvåg, Hydro og Lerum Fabrikker, for å nevne noen. Alle ville ha hjelp til å finne de rette mekanismene og lage planer for å få opp flere kvinner i ledende posisjoner. - Ikke for å være politisk korrekte, men ut fra hensynet til utvikling og lønnsomhet i egen virksomhet. De ville ha de beste lederne, og ønsket derfor å utnytte mer enn den delen av rekrutteringsgrunnlaget de tidligere hadde sett til, altså menn.

I 2018 leser vi at kvinner utgjør bare 22 prosent av konsernledelsen i Norge. Av 48 nyansatte toppsjefer de siste to årene, var det bare seks kvinner. Arbeidet med kvinner til ledelse i næringslivet har med andre ord gått i stå.

I analyse- og intervjuarbeidet med bedrifter er det mulig å avdekke banale hinder. F.eks. når halvparten av kvinnelige mellomledere i en norsk bedrift oppgir at de ikke blir spurt. Dette samsvarer med den selskapet Deloitte & Touche gjorde 10 år tidligere. For selv om selskapet rekrutterte nesten like mange kvinner som menn, var det en mye høyere turn-over på damene. Det var en utbredt oppfatning at selskapet gjorde alt for å holde på kvinnelige talenter, men da de undersøkte nærmere, var svaret et annet. De fleste damene forlot ikke selskapet for å ta seg av barn og familie, men fordi de hadde avskrevet sine karrieremuligheter i en mannsdominert kultur som Deloittes.

Bedriftskultur er vanskelig å forandre, men det er minst tre 10-år siden vi ble klar over hva som måtte til for å få flere kvinner til topps; bevissthet rundt kulturen og vilje til forandring. Den kampen kan ikke kvinnene ta alene, ledelsen og styrene i bedriftene må ta tak. Erkjennelse er en god start, f.eks. den toppsjefen i Xerox kom med for mange år siden: «It is the softest issues, such as senior management’s mindset and behavior that are the hardest to change».

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00