For noen dager siden mottok jeg melding fra min bredbåndsleverandør om at prisen ville øke med 88 prosent sammenlignet med for tre år siden.

Den utrolige meldingen førte til nærmere kontroll på prisene for flere varer og tjenester de siste tre årene:

Mine utbetalte pensjonsytelser økte med 7 prosent og konsumprisindeksen økte 6 prosent.

Hamar kommune økte prisene: Eiendomsskatten er redusert 6 prosent! Vann- og kloakkavgiftene økte 73 prosent, renovasjonsavgiften + 30 prosent.

Hyttekommunen der Glomma starter: Eiendomsskattegrunnlaget er økt etter nye takster + 60 prosent! Tomteverdien for hyttene sammenlignet med bykommunen Hamar + 8 prosent.

HA-abonnementet økt 23 prosent, lokalavisa fra hyttekommunen økt 34 prosen, bredbånd (telelinje) til PC, økt 88 prosent!

TV kabellinje + 11 prosent, strømprisene, betalt etter faktura + 28 prosent, diesel til bil + 18 prosent.

Konklusjon: I hovedsak: Fysjom prisøkinger sammenlignet med beskjedne endringer av pensjon og den vanlige prisstigningen.

Det er utrolig viktig med fri og uavhengig konkurranse! Noen store aktører har beklageligvis for stor styring med oppkjøp av mindre foretak. Konkurransetilsynet bør i større grad nytte sin styringsmakt til beste for allmennheten!

Samtidig bør leverandørene finne fram til egne interne besparende løsninger i stedet for å belaste brukerne. Den store prisøkingen på vann- og kloakkavgiftene har nok sammenheng med store utbedringer av gamle og elendige vann- og kloakkrør. Etter mange års plage med kloakk i kjeller, og mange stakinger av kloakkavløpet, har mange sluppet fri for driten etter utbedringer de seneste årene!

Pensjonist

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00