Hamar-Pride – en hyllest av kjærlighet, mangfold og glede. Men hva er politikken i dette? La oss starte med at vi har en barne- og likestillingsminister fra KrF som ikke vil være likestillingsminister for de homofile, så han har byttet bort tittelen og satt inn familieminister i stedet, som om familie og homofili ikke hører sammen. Distansering og fremmedgjøring av seksualitetsmangfold lever i beste velgående i dag.

LHBT+-politikken handler om holdningsarbeid, likestillingsarbeid og kunnskap. Det holder ikke å si «jeg støtter LHB- og de andre bokstavene», for språk er makt og opplevelsen av anerkjennelse, respekt og tilhørighet skapes nettopp i språket vi bruker. Vi som folkevalgte må ha innsikt og kunnskap om hvordan et skeivt liv leves i våre kommuner eller fylker. Flere av HAs debattinnlegg fredag 9. august handler om nettopp dette. At vi på bakgrunn av kunnskap må forme politikken i en mer inkluderende retning.

For å motvirke diskriminerende og fremmedgjørende krefter er vi i SV klare til kamp på alle politiske nivåer. På Stortinget jobber vi for at det åpnes opp for et tredje juridisk kjønn, at diskriminering av skeive blodgivere skal opphøre og for at holdningsarbeidet skal starte i barnehage og skole.

I fylkespolitikken vil vi at det utarbeides en egen mangfoldsplan for Innlandet som belyser minoritet og majoritetsperspektiver, herunder kulturell tilhørighet, etnisitet, legning, kjønn og religiøs overbevisning. I kommunene skal vi lage helhetlige handlingsplaner for kommunenes arbeid med kjønns- og seksualitetsmangfold.

Kommunen skal være et trygt sted å vokse opp, bo og leve sine liv. Vi vil at seksualitetsundervisningen skal styrkes og gjenspeile et mangfoldig seksualitetsuttrykk, og at de som møter skeive gjennom sine jobber har den kunnskapen de trenger for å møte folk med verdighet.

Ane Hedvig Heidrunsdotter Løvold og Likestillingssenteret i Hamar oppfordrer i sitt debattinnlegg i HA til å stemme på politikere som kan love tiltaksplaner for skeive. Da er SVs politikere et godt sted å starte.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00