Men det også minske vindkraftas negative sider, som skadene på natur og naturmangfold. Er det mulig?

Regjeringen ønsker å bygge ut mer fornybar energi. Ikke minst ønsker de flere vindkraftanlegg i fjell og utmark. Gjennom prosjektet «Nasjonal ramme for vindkraft» beredes grunnen for naturinngrep vi ikke har sett maken til i Norge tidligere.

Historikken for utbyggingen av vindkraft her til lands er ikke særlig god sett med en naturvenns øyne. Utbyggere har hatt mulighet til å foreslå utbygging nærmest hvor som helst.

Konsekvensutredningene har i all hovedsak bygget på eksisterende, ofte særdeles mangelfull, kunnskap. Under et slikt regime har man naturlig nok ikke klart å velge de minst konfliktfylte beliggenhetene for utbygging.

Selve plasseringen av vindkraftverk og -turbiner er den enkeltfaktoren som er av størst betydning for påvirkningen for fugler, først og fremst fordi topografi og ledelinjer i terrenget er avgjørende for kollisjonsrisiko mellom fugl og turbiner.

Overfladiske supplerende feltundersøkelser har ikke kunnet bøte på kunnskapsmangelen som ofte har rådet når Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fatter vedtak om hvorvidt norske og utenlandske energiselskap skal få tildelt konsesjoner.

Riktignok har naturverdier i en del saker vært med på å stoppe prosjekter. Andre ganger ofres viktige naturverdier og hensynet til enkeltarter for vekst i norsk kraftoverskudd.

Altfor ofte bygges vindkraftanleggene med tilhørende trailertilpasset veinett i tidligere lite berørt natur med høy opplevelsesverdi og med store kjente naturverdier.

En samlet plan for videre utbygging, med oppdatert og best mulig sammenstilt kunnskap, har derfor vært et ønske fra flere naturvernorganisasjoner. Dette for å sikre bedre lokaliseringer, samt sørge for en mer demokratisk prosess.

Men allerede er det klart at kunnskapsmangelen rundt virkningen på fuglelivet er stor, noe som svekker prosjektets legitimitet.

Miljødirektoratet har så langt i sine faglige vurderinger særlig understreket de store kunnskapshullene rundt fugletrekk i Norge. De påpeker at vi har forspilt sjansene til å foreta gode og mer langvarige etterundersøkelser ved kraftverk som allerede er bygd.

Samtidig er artssammensetningen i Norge, ikke minst ved hekkeplasser, en helt annen enn den man finner der mer omfattende undersøkelser har funnet sted.

At undersøkelser fra en lokalitet vanskelig kan overføres ukritisk til andre steder man ønsker vindkraft, er også noe NOF har understreket tidligere.

Helhetsbildet er dermed at det faglige grunnlaget på fugler er særdeles mangelfullt, noe som er alvorlig med tanke på de planlagte inngrepenes karakter.

Det må få konsekvenser for planene. Man bør ta de faglige rådene om kunnskapsmangel på alvor, og skjerpe kravene til hver enkelt konsekvensutredning, uavhengig av arbeidet med den nasjonale rammen.

Samtidig må arbeidet med å tette de store kunnskapshullene starte, og ny informasjon må implementeres fortløpende i hyppige revisjoner av det overordnede planverket.

Utbyggingen må ikke gå raskere enn av kunnskapsinnhentingen.

Ikke minst bør politikere merke seg at egne grandiose planer om naturangrep gjennom veier og industrianlegg raskt kan være på konfliktkurs med andre nasjonale målsetninger.

Nedbygging av verdifulle natur- og friluftslivsareal er alt annet enn bærekraftig, det er forbruk av natur vi vanskelig kan se oss tjent med. Paradoksene står i kø i norsk naturforvaltning.

Mens det kan ta tiår å få på plass verneplaner for truet natur, med kompromisser og problematiseringer fra særinteresser, driver man raskt og hasardiøst gjennom en vindkraftutbygging som vil forandre landskap og leveforhold for norske fugler på en gjennomgripende måte.

Klikk for kommentarer
Hva synes du? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Hold en saklig og respektfull tone og husk at mange kan lese det du skriver. Brudd på disse reglene kan føre til at du blir utestengt fra forumet.
Facebook-kommentarer:

HA-redaksjonen overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl 08 og 22. På natten er det stengt for kommentering.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.