• l

For en del av oss som så på NRK programmet Debatten på NRK var det et underlig skue å se to av tre styremedlemmer i NINA som den sittende regjeringen har oppnevnt, argumentere mot stortingsflertallets vilje om forvaltning av ulv.

Stein Lier Hansen, Administrerende direktør i Norsk Industri og generalsekretær i WWF Nina Jensen er begge godt kjent for å ha et ensidig fokus når det gjelder forvalting og presentasjon av fakta om rovvilt. At Lier Hansen ble oppnevnt som styreleder og Jensen som styremedlem i NINA er oppsiktsvekkende nok i seg selv. Men ringvirkningene av regjeringens utnevnelser stopper ikke der.

Direktør Lier Hansen har som fagsjefer under seg i Norsk Industri, Bror Trygve Rahm som er Styreleder i Artsdatabanken som lager Rødlisten, Runar Rugvedt som er styreleder i Norges Jeger og Fiskeforbund og Sindre Finnes som er statsminister Erna Solbergs ektemann.

Når man legger til at de administrerende direktørene i NINA og Artsdatabanken er ekteparet Arild og Norunn S. Myklebust. At Nina Jensen er søster med Fremskrittspartiets leder og regjeringens finansminister Siv Jensen, samt at adm. dir Asbjørn Lange i Klima- og miljødepartementet er samboer med Heidi Sørensen -som inntil nylig var ansatt i WWF. Da vil nok de fleste se at bindingene og relasjonene har blitt påfallende mange og svært nære.

Dette er ikke en anklage mot noen enkelt for å bevisst ha satt disse tette bindingene i system. Men etter vårt syn er det sterkt beklagelig at NINA og Artsdatbankens roller som leverandører av forskning og fakta lett kan oppfattes mer ideologiske enn som faglige innspill. Mulig at noen her også finner forklaringen på at dagens Klima- og miljøminister høres ut som et dannet ekko av nittitallets miljøvernminister og rovviltforkjemper, Thorbjørn Berntsen.

Høyre- og Frp-politikere som hever stemmen i rovviltspørsmål og i etterkant blir angrepet fra ansatte i NINA i debattinnlegg samtidig som de ser at rovviltpolitikken nærmest er outsourcet til WWF og Lier Hansen må vel undres noe over hvordan dette kunne skje? Når inntrykket er at premissene for norsk rovviltpolitikk kan styres fra lunsjrommet hos Norsk Industri har vel situasjonen blitt noe betenkelig.

Styreleder Jegernes interesseorganisasjon

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00