Siden årsskiftet har vi lagt ned mye arbeid i å realisere den nye Høgskolen. På styremøtet 25. april ble høgskolens faglige struktur vedtatt. HINN får følgende fakulteter:

Les også: På vei mot to universitetet på Innlandet. Les leserinnlegget fra Jørn Wroldsen

� Fakultet for helse- og sosialvitenskap, med fagområdene idrett, helse, sykepleie, tannpleie, sosialfag og veiledning.

� Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, med fag som humanistiske fag, realfag, kunstfag, samfunnsfag og pedagogikk hvor disse er rettet mot utdanning, skole, barnehage, oppvekst og inkludering.

� Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap med fagområder økonomi, ledelse og innovasjon, juss, internasjonale studier, reiseliv og kulturbaserte næringer, psykologi og filosofi.

� Fakultet for miljø-, landbruks- og biovitenskap med fagområdene økologi, landbruk og bioteknologi.

� Den norske filmskolen

� Fakultet for audiovisuelle fag med fagområdene TV, animasjon, spill og film- og fjernsynsvitenskap – endelig navn bestemmes i mai.

Det spennende er at samtlige fakulteter, med unntak av Den norske filmskolen og Fakultet for miljø-, landbruks- og biovitenskap, består av fagmiljøer som før fusjonen tilhørte de to gamle høgskolene. Fakultet for miljø-, landbruks- og biovitenskap er også nytt, men består av fagmiljøer fra tidligere Høgskolen i Hedmark. Vi har hatt som mål å sette sammen fagmiljøer på nye måter for å styrke utdanningstilbud og forskning. Dette gjelder for eksempel helse og idrett fra tidligere Høgskolen i Hedmark og sosialfag- og idrett fra tidligere Høgskolen i Lillehammer, lærerutdanningene fra Hedmark og pedagogikkmiljøet på Lillehammer og ikke minst den nye Handelshøgskolen – med store fagmiljøer fra begge de gamle høgskolene.

Vi er svært fornøyd med at vi nå har fått på plass en ny faglig organisering. Vi slo oss sammen fordi vi så at de fleste fagområdene i de to gamle høgskolene kunne bli større og sterkere ved å bli fusjonert med beslektede fagmiljø.

Vi understreker at det sentrale ved fusjonen ikke har vært å spare penger, men å heve faglig kvalitet. Det er fullt mulig å bli bedre gjennom fusjoner uten fysisk å flytte sammen. I starten vil det nok gå bort noe tid til reisevirksomhet for en del ledere mellom de ulike studiestedene, men etter hvert som den nye organisasjonen faller mer på plass vil vi ta i bruk nye og bedre digitale løsninger for kommunikasjon og samhandling.

Innlandet er kjent for endeløse lokaliseringskonflikter. Det innebærer et energitap – energi vi mye heller burde bruke på utvikling og nyskaping. For oss betyr det at vi må ha attraktive studietilbud med god kvalitet, flinke fagfolk til undervisning og forskning, orden på økonomien og tilføre samfunnet rundt oss verdi. Vi har derfor valgt å løfte blikket mot hva vi kan få til sammen; hvordan vi kan utvikle noe nytt. Vi mener at regionen ville være tjent med mer av denne tilnærmingen.

Vi har mål om at Høgskolen i Innlandet/Universitetet i Innlandet skal bidra til å styrke den regionale vekstkraften. Det vil vi gjøre i tett samarbeid med andre utviklingsorienterte aktører, som evner å sette seg ambisiøse mål for utvikling og vekst, og som ser at samarbeid er en styrke for Innlandet.

I Høgskolen i Innlandet fortsetter vi våre prosesser. Vi er i rute, og regner med å sende søknad om universitetsakkreditering innen utgangen av 2018. Det er helt i tråd med våre planer. I 2020 kan Innlandet ha fått sitt eget universitet.

Les også
NYHET

Sa ja til fusjon med Lillehammer.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00