Jeg skal åpenbart ikke forstyrre skogsjefer med fakta. Jeg er imidlertid fornøyd med at de ikke la seg på et sånt usaklig nivå om at Gjestvang og MDG ikke vil ha skogsdrift, men de svarer ikke på kritikken min.

Hvorfor nevner de ikke markberedning som jeg skrev mye om? Markberedning er naturrasering og et gravmaskin-skogbruk som Mjøsen og Glommen Skog ønsker å benytte der det er mulig. Det er harving eller pløying av skogbunnen med dype renner etter hogst. Metoden endevender humuslaget som har bygd seg opp siden istiden, fører til lekkasje av metallkvikksølv til vassdrag og fisk, endrer livsvilkår for skoglevende arter på en dramatisk måte og blåbærplukking kan du bare glemme.

Les også: Gjestvang hogger seg selv i beinet.

Markberedning medfører også store karbonutslipp fra hogstflata. Det er ingen EU-rapport som går god for markberedning som klimatiltak. Til alt overmål subsidierer regjeringen ved Mat- og landbruksministeren denne natur og klimafiendtlige praksisen i skogen. Det er utrolig at det faktisk er lovlig, skrev jeg.

Det er hele skogøkosystemet som er viktig som karbonlager, ikke bare trærne. Nasjonal og internasjonal forsking viser det, selv om Mjøsen og Glommen Skog sier noe annet. 80 prosent av skogens karbon er lagret i skogsjorda og flatehogst, grøfting og markberedning gir store utslipp. Slike metoder i stor skala blir dermed en negativ faktor i klimakampen de nærmeste 100 årene.

Skogbruket må bli mye mer klimasmart. Karbonregnskapet i skog må derfor inkludere de store utslippa fra jordsmonnet. Disse argumentene makter ikke Glommen og Mjøsen Skog å imøtegå. De forholder seg ikke til fakta. Skogaktører med massive fotavtrykk i naturarven trenger å drive bærekraftig selv om de hevder det. De har heller ikke rett alltid og til enhver tid, selv om de har et massivt skog- propagandamaskineri i ryggen. Mjøsen og Glommen Skog burde vært bredt kunnskapsstyrt, ikke så næringsstyrt.

Skogen kan levere fantastiske produkter, men skogbruket må gjøres mye mer bærekraftig enn i dag. Mange har heldigvis begynt å innse dette.

Miljøpartiet De Grønne i Hedmark

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00