Her er derfor mine mer konkrete svar på deres åtte spørsmål i HA 12. september.

Les Pensjonistpartiets innlegg i HA 12. september her.

1. Gi eksempler på at Folkehelsekoordinator noen gang har fremmet tiltak for eldre.

-Folkehelsekoordinator jobber med tiltak rettet mot hele befolkningen. Disse omfatter også eldre. Eksempler er seniordag på torget, humor og helse, ulike konserter og festivaler som Prøysenfestival («tre generasjoner») osv. Jeg vil også oppfordre alle til å ta turen til Prøysenhuset onsdag 3. oktober klokken 10.30-15.00, når Ringsaker kommune inviterer til temadagen «Det gode liv som godt voksen»

2. Gi eksempler på at kulturetaten har vist interesse for eldre og har engasjert seg i deres hverdag.

-Kultur forvalter den kulturelle spaserstokken og har avsatt stilling til dette. Det arrangeres en rekke små og store arrangementer for eldre. Det arrangeres månedlige konserter ved institusjonene, teaterforestillinger i småskala, Ringsakeroperaen mm. Så er det slik de fleste kulturarrangement vi har i kommunen er for folk i alle aldre. Eldre er selvsagt hjertelig velkomne alle steder.

3. Begrunn hvorfor kommunens Frisklivssentral ikke omfatter folk over 70 år.

-Frisklivssentralen jobber med tidlig innsats. I oppstartsperioden fra 2017 er det valgt å prioritere tiltak for å endre levevaner for grupper under 70 år for å unngå sykdom senere i livet. Dette henger sammen med pleie og omsorgsstrategien om forebygging og mestring.

4. Har Ringsaker signert avtale om å delta i folkehelsens et demensvennlig samfunn.

-Ja, ordføreren har skrevet under avtale med Nasjonalforeningen for Folkehelsen i eget arrangement på Tømmerli i mai 2016 med påfølgende pressedekning. Det er etablert egen prosjektgruppe og representant for eldrerådet sitter i gruppa. Det er etablert eget lokallag for demens i Ringsaker.

5. Prosjektet «Livsglede for eldre» er vedtatt i Ringsaker etter Pensjonistpartiets forslag. Når blir dette realisert?

-Kommunestyret vedtok ved budsjettbehandlingen for 2018 følgende:

«Rådmannen bes legge fram en sak som viser hva som kreves for at kommunen sertifiserer sine helse- og omsorgsinstitusjoner som livsgledehjem.»

Saken er ikke vedtatt, men helse- og omsorgsseksjonen utreder saken etter kommunestyrets bestilling og den legges fram for kommunestyret i høst.

6. Det helseforebyggende tiltak seniordans har stor tilslutning i Ringsaker. Hvorfor er det så problematisk å få øvingslokaler, og sier det litt om prioritering og respekt når de tilbys et lagerrom uten vinduer?

-Seniordansen på Nes er tidligere tilbudt lokaler på Jølstad skole, men takket nei til dette tilbudet. Det er ukjent for kommunen at seniordansen er tilbudt et lagerlokale uten vinduer. Seniordansen i Brumunddal leier gratis foajeen i Teatersalen. Hvis dette fortsatt er et problem så ber jeg om at Seniordansen tar kontakt med meg.

7. Hvem er kommunens hørselskontakt? Hvordan kunngjøres dette, hva er hørselsfaglig kompetanse og hva er stillingsbrøk.

-Det er hørselskontakter i hvert omsorgsdistrikt. Dette er ansatte som har dette som en av sine oppgaver og de kontaktes ved behov. Kommunalmedisinsk senter har også et overordnet ansvar for hjelpemidler også til hørselshemmede i samarbeid med NAV.

8. Betyr pensjonistforeningenes aktiviteter et helseforebyggende tiltak for eldre? Hvis ja, hvorfor kuttes det i bevilgninger?

-Ja, pensjonistforeningene gjør en flott innsats for mange eldre i kommunen og utgjør selvfølgelig helseforebyggende tiltak for disse. Pensjonistforeningene får tilskudd via eldrerådet for å arrangere den internasjonale eldredagen. Det er ikke kuttet i dette tilskuddet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00