Under møtet med ulverammede beitebrukere på Lygnaseter Hotell fredag 4. august, uttalte landbruksminister Jon Georg Dale ifølge Nationen at «vi aldri har hatt en slik situasjon før» og forsikret om at «regjeringa er innstilt på å finne ei økonomisk løsning».

Ja, manns minne rekker sannelig ikke langt.

Senest i fjor sommer mistet sauebøndene i Rendalen i Hedmark over 500 sau til ulv gjennom en marerittsesong, temmelig lik den bøndene på Toten og Hadeland opplever i sommer.

Når landbruksministeren nå er innstilt på finne økonomiske løsninger for de rammede sauebøndene i Oppland, er det positivt. Men bør vi ha tillit til regjeringas lovnader?

Det kan i så måte være interessant å minne om hvordan de rammede sauebøndene i Rendalen ble kompensert for sine tap etter fjorårets sauemassakre.

En vesentlig kostnad for bønder som rammes av rovdyrangrep er kostnader knyttet til ekstraordinært tilsyn, leting etter døde dyr etc.

Dette rammer alle beitebrukere i et beiteområde enten det er Per eller Pål som mister dyr til ulven.

I Rendalen stilte beitelagsmedlemmene opp bokstavelig talt dag og natt gjennom store deler av beitesesongen. Totalt ble det i beitelaget registrert 456 dagsverk og 11.538 kilometer kjøring knyttet til ekstraordinært tilsyn grunnet rovdyrsituasjonen.

Dette utgjorde kostnader på kr. 1.324.106 for beitebrukerne.Myndighetene vedtok å kompensere rundt 15 prosent av dette, med henvisning til gjeldene lovverk og forskrifter, hvor erstatning for merarbeid bare blir gitt proporsjonalt med tap av beitedyr.

Etter flere runder med klager, endte saken i Stortinget 25. januar i år. Knut Storberget stilte klima- og miljøministeren spørsmål om han ville sørge for full erstatning for den store arbeidsbelastningen rovviltskadene hadde medført for bøndene i Rendalen. Her var det lite hjelp å få.

Helgesen henviste bare til gjeldene forskrifter og opprettholdt fylkesmannens vurdering.

Spørsmålet til landbruksminister Jon Georg Dale blir derfor:

Hvordan vil regjeringa nå sørge for at beitebrukerne på Toten og Hadeland får kompensert for sitt merarbeid med tilsyn og ettersøk, når det var komplett umulig for den samme regjeringa å gjøre dette for beitebrukerne i Rendalen sommeren 2016?

Leder i Hedmark Bondelag

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00