Berntsen refererer til et punkt i NTP 2014-2023, som han bruker som «bevis». Her er Åkersvika-Hamar stasjon en egen parsell, som skal bygges ferdig innen 2024.

Berntsens innlegg viser til fulle hvor viktig det er med fakta, folkeopplysning, og brede demokratiske debatter.

NTP er et politisk verktøy, og kun det. Når det gjelder NTP for 2014-2023, har politikerne på Stortinget laget et verktøy det ikke er mulig å gjennomføre. Jo, det er kanskje mulig å stoppe dobbeltsporet på Hamar stasjon, men det strider mot enhver sunn fornuft. Det vil være det reneste idioti. Politikerne har altså vedtatt et verktøy det ikke er mulig å bruke. Dette har også Bane NOR gjentatt flere ganger. Dobbeltsporet kan ikke stoppe på Hamar stasjon, det må gjennom Hamar. Og dette er uavhengig av hvilken trase som velges gjennom Hamar. Er det et vedtak som burde vært kjent ugyldig, så er det nettopp NTP 2013-2024.

Det som dog er klart etter den siste tids hendelser, er at kulvertalternativet er steindødt. Bane NOR kjører nå knallhardt på sitt førstevalg, bru over Hamarbukta og dobbeltspor videre i en åpen dagløsning. Alle tunnel- og kulvertforslag i Vest har utelukkende vært et agn som folket skulle bite på for å velge Vest. Det er nemlig bare bru og åpen dagløsning som i pris har mulighet til å konkurrere med Øst. Og pris vil ha stor betydning. Kampen står mellom Øst, og bru med åpen dagløsning i Vest.

Kulvertkvartetten kan derfor legge ned sitt virke nå. De har vært kreative, men til liten nytte. Kulverten blir altfor dyr. Den er død.

Det siste innspillet fra kulvertkvartetten var at Vest vil være den beste løsningen for persontrafikken Øst-Vest, fra Elverum til Lillehammer. Vest vil her bidra til at disse togene slipper å snu på Hamar. Dette er riktig, men hvor konkurransedyktig er tog i forhold til el-busser på så korte distanser. På grisgrendte Hedmarken er jeg redd toget vil falle gjennom her.

Med Øst slipper man å snu togene nord-sør, altså fra Elverum til Oslo. Dette er en strekning der togene er konkurransedyktige i forhold til bil/buss, og således en mye mer aktuell situasjon. En annen ting er at med stasjon ved Vikingskipet, er det bare snusituasjonen som er problemet. Med stasjonen der den ligger i dag, må ikke togene bare snu på Hamar, de må også kjøre inn og ut av en blindtarm på en kilometer. Ingen svær lengde, men likevel en avstand som har gjort at Vest-tilhengerne tidligere har brukt den til å diskvalifisere en stasjon ved Vikingskipet. Det er for langt, er det blitt hevdet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00