Vårt engasjement er først og fremst knyttet til jernbanesaken, der vi har utviklet og fremmet det vi mener er en forbedret variant av det østre alternativet. Samtidig har det vært naturlig å ha fokus på mulig utvikling av de stasjonsnære områdene som kan gi langsiktig positiv effekt for Hamar og regionen.

Generelt ligger det godt til rette for næringsutvikling og et betydelig antall arbeidsplasser nær en jernbane- og skysstasjon ved Vikingskipet.

Med henvisning til sykehusdebatten illustrerer vi her hvordan også et sykehus kan innplasseres, tett inntil et effektivt trafikk-knutepunkt for tog, buss og bil og med god tilgjengelighet fra E6, riksveg 25, fylkesveg 222 og store boligområder.

Det vil ligge nær bysentrum med etablert infrastruktur og servicetilbud. Dette alternativet bør være positivt for anslagsvis 4000 ansatte, for de mange besøkende og også for pasientene ved at det tilrettelegger for god rekruttering av helsepersonell med høy kompetanse.

Illustrasjonen viser en bygningsmasse på 4-8 etasjer som kan gi et samlet areal på 120 000 m2 + tilhørende parkering. Det kan romme et storsykehus. Med et nytt og mindre, regionalt sykehus her, frigjøres arealer for øvrige, eventuelle relaterte funksjoner.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00