Jeg vil utfordre Nordal litt. Hvordan kan søndag ikke være en annerledesdag for alle i Norge i den forstand at vi faktisk ikke har søndagsåpent. At noen jobber, må faktisk samfunnet akseptere.

Men la oss se litt på «mulighet(en) til å leve normalt, uavhengig om det er tirsdag, onsdag eller søndag» som Nordal selv sier, med logikken hun selv bruker. Om butikkansatte må på jobb, burde da ikke barnehagen være åpen? Hva med skolene, lærere har jo ikke behov for noen annerledesdag noe mer enn butikkansatte eller ansatte i barnehage, for så vidt ikke elevene heller. Noen offentlige etater er jo også i arbeid søndag, hvorfor kan ikke de andre også være det? Om en lege må på jobb, bør vel også byggesaksbehandleren i kommunen pelle seg på jobb? Mange studenter kunne kanskje også fått en jobb om så var tilfelle. Eller ville man bare endret bemanningen de andre dagene, så slipper man ekstrautgifter.

Flertallet i Norge ønsker ikke søndagsåpent, at regjeringen i blind ideologisk blodtåke forsøker å tvinge det igjennom viser egentlig bare hvor fjernt fra folket denne borgerlige regjeringen og deres politikk er. Men én ting har nok Nordal rett i, såklart folk kommer til å handle på søndag selv om de ikke ønsker søndagsåpent. Argumenter som dette viser jo bare at man ikke forstår at dette er en verdidebatt, ikke et spørsmål om man kjøper melk søndag eller ikke.

Kandidat Hamar Arbeiderparti

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00