Det er mange som tror det er greit å trakassere andre på nettet, men det er det ikke. Det å sitte bak en bruker og skrive stygt om andre kan få store konsekvenser. Jeg tror at de som skriver stygge ting om andre på nettet ofte har det dårlig med seg selv. De lar problemene de har gå ut over andre.

Les også: Ungdom blir sextrakassert med fullt navn

Det er mange som synes det er lettere å skrive stygge ting til andre på nett enn å si stygge ting rett til en person. Mobberne kan mobbe på ulike måter. Det kan være at de legger ut bilder av andre uten tillatelse, sender stygge meldinger, kommenterer stygt eller sier noe som kan virke truende for mobbeofferet. Det er lurt å tenke godt over hva man skriver før man legger det ut.

Les også: Elever til mobbeaksjon

Det er foreldrene sitt ansvar å passe på hva ungene deres skriver eller legger ut på nett, ved å lære dem riktige holdninger for nettbruken. Jeg føler at foreldrene i dagens samfunn har lite kontroll på ungenes bruk av internett.

Les også: Ungdom rangerer hverandre offentlig

Det er ofte for sent for foreldrene å vite om hva barna har gjort på nettet når de allerede har gjort noe som er innenfor mobbing. Det er lurt at foreldre snakker med barna sine om hva slags regler det er på nettet og hvordan man skal bruke det riktig. Jeg mener ikke at foreldrene skal snike seg inn på barnas pc, mobil eller nettbrett, men at de kan spørre hva de driver med på nettet og be dem om å få se.

Forskning viser at det ikke går så bra med mobberne senere i livet, heller. Jo eldre de blir, dessto mindre populære blir de blant sine jevnaldrende. De som mobber, kan også begynne med andre antisosiale handlinger som for eksempel å gjøre hærverk, å stjele, å skulke skolen og så videre. Dette kan utvikle seg videre til rusmisbruk og kriminalitet.

Dette kan være konsekvensene til de som er mobbere på nettet og de som mobber utenfor nettet. Men for mobbeofrene kan det også gå dårlig. De kan få dårlig selvtillit, føle seg ensom eller få depresjon. I verste fall kan enkelte mobbeofre få selvmordstanker eller de kan ta sitt eget liv.

Jeg syntes nettmobbing burde bli tatt mer seriøst av ungdommer og voksne. Det går galt for både mobberne og mobbeofrene. Det er ikke greit at det går så langt at samfunnet vårt i dag har blitt et så dårlig miljø å leve i. Barneskoler burde lære barn i en ung alder om at det ikke går an å skrive hva man vil på nettet. Det virker som at enkelte mennesker ikke helt har forstått hvordan man skal oppføre seg på nettet. Nettmobbing må stoppes.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00