Egentlig ganske merkelig – at en sauebonde og tillitsvalgt i Norsk Bonde og Småbrukarlag finner det provoserende at Naturvernforbundet forsøker å komme med løsninger på det hun selv oppfatter som et stort problem. De fleste som har et problem vil jo være glad for at noen kommer med forslag til løsninger.

Røhnebæk var ikke på seminaret, så det er ikke så merkelig at noe av kritikken mot oss er feil. Vi har for eksempel aldri sagt at ulv bare tar sau. Alle foredragsholderne som snakket om storfe på seminaret var tydelige på at storfe på utmarksbeite også kan bli tatt av ulv. Men, en vesentlig forskjell er at ulv kan drepe og skade hundretalls sau, men tar sjelden mer enn enkeltdyr av storfe.

Forskere fra både NIBIO og Høgskolen i Innlandet viste at det er betydelig potensial i valg av rase, kalvingstidspunkt og management, for å få til beiting med storfe i områder med ulv. Det kan også være god økonomi for bonden å gå over fra sau til storfe. De fleste sauefjøs er ikke egnet for storfe, så Naturvernforbundet vil gjerne bidra til press på Staten for en skikkelig ordning for omstillingsmidler for sauebønder i ulveutsatte områder som ønsker å gå over fra sau til storfe på utmarksbeite.

Finn Erlend Ødegård fra Norges Bondelag viste en del tiltak som ikke fungerer – for eksempel å beite med villsau i stedet for vanlig sau. Det er viktig å realitetsorientere debatten.

Kjersti Røhnebæk skriver at Naturvernforbundet mener «Det er vi reddharene som trenger mer kunnskap, for rovdyr er ikke farlige» Dette er usaklig debattform. Naturvernforbundet er fullstendig klar over at mange kan føle frykt for ulv. Det tar vi på alvor. Derfor var løsninger på det problemet en viktig del av fagseminaret. Bjørn Henrik Stavdal Johansen fra Rovdyrsenteret i Flå hadde mye interessant å fortelle fra sitt arbeid med fryktdempende tiltak. Han sa blant annet at frykt i seg selv egentlig er en rasjonell følelse. På grunn av frykt kjører de fleste fornuftig i trafikken. Gjennom kunnskap om trafikk klarer vi å leve godt med det som er det farligste vi gjør; sykle, gå over veien, eller kjøre bil. Kunnskap om ulv fjerner ikke all frykt. Det bør den heller ikke gjøre, men kunnskap kan gjøre frykten håndterbar og rasjonell. En viktig utfordring er trolig å få de som føler mest frykt for ulv, til å ta imot kunnskapen.

Naturvernforbundet tror ikke at ulven noen gang vil «ete gress og kjerr og ikke jakte kjøtt» som Røhnebæk skriver. Ulv tar alt fra mus til elg og storfe, men sau er et så lett bytte at den skader og dreper urasjonelt mange. Derfor tror vi det er potensial i overgang fra sau til storfe.

Naturvernforbundet mener det samme som vi alltid har ment; at rovdyr er en viktig del av naturen. At vi vil bruke tid og krefter på å løse de utfordringene som ulven gir, burde kvalifisere til positive reaksjoner. Vi ønsker et konstruktivt samarbeid med landbrukets organisasjoner.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00