Naturen vår, Skaperverket, er omfattende og sammensatt og som også inneholder en del store rovdyr, deriblant mennesket -. Noen er lystmordere og andre dreper bare for selv å overleve. Menneskene har flere motivasjoner. Med sin effektivitet har de muligheten til å utrydde arter som de ikke liker. Men problemet blir da inngrep i den naturlige utviklingen.

I Norge er vi heldige som ikke har flere store rovdyr å ta vare på, her er det ulven som vel utgjør det største problemet. Vi er fri for tigere, løver og mange andre arter som vi helst vil slippe å ha omkring oss, hvis det kan være noen trøst.

Ideelle organisasjoner er bundet av lovverk som de skal leve opp til og forsvare. Men de er avhengige av nøytrale eksperter som skal uttale seg om innavl m.v. for å bedømme størrelsen på bestander. Så skal politikere bestemme hvor de skal være. Det sier seg selv at det er umulig å styre naturen på den måten. De ville rovdyrene lever sitt eget liv og så kan det største rovdyret begrense antallet.

Naturen har mange fordeler ved at det bor mennesker spredt utover landet. Det betyr mye at utmarksbeitet kan utnyttes. Da er det nødvendig å begrense rovdyrene som utgjør en trussel for beitedyrene. Det er vanskelig å forstå at det skal være nødvendig med stort antall for at bestander skal være levedyktige. Rovdyrene streifer over store avstander og formerer seg naturlig. En kan vel undres på om ekspertene som lovgiverne støtter seg på, er så nøytrale som de skulle være.

Naturvernforbundet gjør en imponerende innsats for å ta vare på Skaperverket på mange plan. Selv om jeg er noe reservert til det angivelige engasjementet for større bestand av ulv, støtter jeg Naturvernforbundet med fornyet medlemskap etter mange tiår som medlem.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00