I en kort periode har jeg vært medlem i Naturvernforbundet (NVF). Men nå melder jeg ut. Det er selvsagt en grunn for den avgjørelsen. Egentlig er det mange grunner. Jeg skjønner ikke at forbundet kan være så totalt likeglad med at kulturlandskapet gror ned. I så mye krattskog at man må ha med seg både jungelkniv og øks for å ta seg fram gjennom krattet. Dette er et problem som NVF og viltforvaltningen må ta inn over seg.

Rovviltforvaltningen er kommet helt ut av kontroll. Viltforvaltningen henviser støtt og stadig til Bernkonvensjonen, hvor det står at alle nasjoner som har undertegnet denne traktaten er forpliktet til å ivareta at ingen arter i flora og fauna blir utryddet. Det er veldig bra. Men jeg finner ingen ting i denne Berntraktaten om at rovdyrene skal ha rett til å formere seg til slike mengder at småbrukere og fjellbønder blir presset til å oppgi det livsgrunnlaget som har vært vanlig i mange generasjoner.

Og jordene på gårdene gror ned av krattskog høymåle og tistel. Jeg har liten tro på at noen rovdyr i vårt land er utrydningstruet. Unntaket må være kvitreven, også kalt mjølrakk. Den sjeldne villreinarten som finnes på Hardangervidda, Rondane og Jotunheimen, bør vernes bedre mot rovdyr. Ikke bare de firbeinte rovdyrene. De store ørnene er en stor trussel mot både villrein og tamrein.

Nyfødte reinsdyrkalver har ingen mulighet for å verge seg mot ørnene. Ørnebestanden bør holdes i sjakk eventuelt reduseres. Falk og hauk, må holdes i sjakk slik at disse artene ikke helt og totalt overtar rypeområdene, og jeg mener at det bør innføres skuddpremie på villmink og mår. Disse artene har den egenskapen at de kan så å si støvsuge store fjellområder for småvilt.

Jeg mener også at det er veldig rart at Naturvernforbundet ikke protesterer mot at det gang på gang avholdes rallyløp. der hovedmotivet er å produsere mest mulig klimaskadelige gasser og sotpartikler, svidd gummi og svidd asfalt.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00