Høstmøtet i Hamar og Hedemarken Turistforening onsdag ble en suksess, som vanlig, takket være stor innsats og god tilrettelegging.

Helseminister Bent Høie var hovedtaler og holdt et meget godt foredrag der han spesielt belyste menneskenes økte levealder i de siste desennier som følge av alminnelig velstand og sunnere kosthold og ikke så meget av økt medisinbruk.

Men han spådde en utvikling som vil snu til kortere levealder i fremtiden på grunn av inaktivitet og stillesitting, ikke minst bak dataskjermer.

I den sammenheng roste han turistforeningen for fremragende innsats for å få folket ut i naturen til fysisk aktivitet. Det som kunne savnes i foredraget var vel hvilken betydning psykisk opplevelse av skaperverket i naturen også utenfor tilrettelagte stier har å bety.

Etter en runde spørsmål og kommentarer fra salen, var det en god pause med enkel bevertning og mulighet for samtaler.

Deretter fikk vi en god innføring i hvordan utviklingen har vært med hytter og turer. Det var spesielt inspirerende å høre om aktivitetene ikke minst for barn og unge på Åkersetra, som i høy grad svarer til forventningene da initiativet ble tatt til dette stedets utvikling.

En orientering om neste års omfattende turopplegg med mange varianter vinter og sommer hørte også med.

Til slutt fikk vi se en film fra arbeidet med å gjøre det fremkommelig på spesielt våte stier. Der også gjøres det en betydelig dugnadsinnsats.

En kunne vel savne oppfordring til likevel å bruke solid fottøy, spesielt for ferdsel utenfor tilrettelagte stier. HHT har god grunn til å være fornøyd med den betydelige dugnaden som mange gjør for fellesskapet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00