Det er en nasjonal skandale som må få konsekvenser for det offentlige som har utført overgrepene mot så mange mennesker.

Her må det også trekkes klare linjer mot den nasjonale skandalen som Norge faktisk er dømt for i EMDs Storkammer. Det er 35 barnevernssaker Norge risikerer å dømmes for, og som ingen politikere tør å gjøre det samme som de gjør i NAV-skandalen og kreve gransking.

Det du skal tenke over her, er at det er barn som mister sine rettigheter og sine biologiske røtter for resten av livet.

Hvor er våre politikere som kunne gjort noe med dette? Hvor er Erna? Hvor er Ropstad?

Mange av barna ender uten den store støtten når de har blitt voksne og skal ut i det «normale» liv, men mangler den biologiske familien som er der for dem.

Vi vet at det i dagens samfunn er veldig mange barn som sliter psykisk i hverdagen og resultatet er at de ikke fullfører videregående og får kommet seg ut i det videre liv på en grei måte, vi trenger at alle har best mulig utgangspunkt.

Her snakkes det om flere hundre tusen mennesker i samfunnet som har endt opp uten sine barn og barnebarn. Resultatet av dette er psykiske lidelser og tunge hverdager som igjen resulterer at de havner som uføre eller under Nav, eller med begrensninger for et godt liv.

Men den virkelige store skandalen er at det er domstolene og rettspraksis som gjennomføres og ikke tar hensyn til lover og konvensjoner. Det legges til grunn antakelser og villfarne opplysninger fra offentlige etater og ansatte som blir grunnlaget for domsavgjørelser.

Dette skjer uten at det er registrerte fakta bevis, og anførsler fra saksøkte blir som regel aldri tatt hensyn til. Vi er totalt rettsløse slik det er lagt opp i dagens system.

Her er det totalslakt av enkeltmennesker med nådeløst resultat som innebærer ødeleggelse av livsverdier.

Det må komme på banen måten domstolene driver, med god hjelp fra advokatstanden, i rettslokalene. Har overvært og kjent på dette i mange saker som har fått alvorlige konsekvenser, men det virker som om dem er totalt uten empati eller har vilje til å gjøre rett etter grunnloven og konvensjoner.

Har vært en pådriver for å få inn lyd- og bildeopptak i retten, som ville ha sikret denne type bevisførsel, men det kan kalles tungrodd når vi vet at det er vedtatt i Stortinget helt tilbake til 2005.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00