Klima- og miljøminister Ola Elvestuens vedtak om å nekte jakt i de to ulverevirene Mangen og Hobøl er like dårlig begrunnet som Vidar Helgesens «nei» til ulvejakt vinteren 2016–2017.

LES HAs reportasje fra demonstrasjonene i Oslo.

Elvestuen har selv gjort klart at det ikke er noe i naturmangfoldsloven som hindrer uttak av ulv innenfor ulvesona, siden Slettås-reviret er blitt tatt ut etter en helt forbilledlig jakt av lokale jegere. Da burde regjeringen også ha tatt ut ulverevirene i Hobøl og Mangen slik at vi kan komme ned på det bestandsmålet Stortinget har vedtatt.

Når regjeringen ikke gjør det må saken bringes inn i Stortinget. Senterpartiet har sammen med Ap skrevet brev til statsminister Erna Solberg og bedt om at regjeringen kommer til Stortinget med en redegjørelse for hvorfor regjeringen ikke følger opp Stortingets vedtak i denne saken.

Det er av stor interesse for Stortinget å få belyst følgende:

1. Hva er årsaken til at regjeringen ikke forholder seg til Stortingets vedtatte bestandsmål på 4–6 ynglinger og på denne bakgrunn tilsidesetter vedtak i rovviltnemda om uttak på Mangen og i Hobøl, som ville bidratt til å få bestanden ned mot bestandsmålet?

2. Hva er årsaken til at regjeringen ikke anerkjenner rovviltnemdenes faglige oppgaver og myndighet? Dette er andre gang regjeringen underkjenner rovviltnemdenes vedtak. Ifølge Stortingets tidligere vedtak skulle rovviltnemdene ha beslutningsmyndighet i saker som angår rovvilt når man ligger over bestandsmål.

3. Er regjeringen av den oppfatning at det trengs en lovendring for å kunne oppfylle de vedtak Stortinget har gjort om bestandsmål og uttak av ulv?

Det knytter seg nå særlig interesse til hva Fremskrittspartiet gjør i denne saken. Det er ingen tvil om at Elvestuens vedtak er svært dårlig likt på grasrota i partiet. Mange av Frps talsmenn i Stortinget har gått høyt ut i denne saken og Morten Ørsal Johansen har gjort seg til talsmann for opprørerne.

Likevel er mange sterkt bekymret. Fremskrittspartiets landbruksminister Bård Hoksrud var med på å fronte vedtaket om å nekte jakt i Hobøl og Mangen, og til nå har det vært øredøvende stille fra Fremskrittspartiets regjeringsmedlemmer.

Skal Stortinget kunne korrigere kursen, må saken inn for Stortinget. Skal dette skje, må Fremskrittspartiet gjøre sitt for at det kommer en redegjørelse. Det ville derfor være av stor offentlig interesse om Fremskrittspartiet klargjorde sin holdning. Blir det redegjørelse eller blir det ikke?

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00