I det første av mine to visstnok provoserende leserbrev i fjor høst – saken om hvitvasking av myrjord på Sjusjøen – lød første setning: Hva skjedde (ikke) i forkant av beslutning om å godkjenne – og bygge ut – hyttefeltet som nå er under kraftig vekst og utvikling på Gutubakken?

Året etter kan spørsmålet gjentas, bare endre adressa til Sjusjøparken.

Våkne avislesere og edrue veifarende forbi Trivselsplassen (!) på Sjusjøen kan ikke ha unngått å få det med seg. Ei ny stormyr (ca 40 mål) ble endevendt i fjor, klar for fjerning i høst, ifølge utbygger.

Myrfjerning er det nye begrepet. I samme temakategori som søppelfjerning, rustfjerning, fjerning av skadedyr, åreknuter og falske mandler. Altså noe som er uønsket, problemfylt og mindre estetisk.

Myrfjerning er blitt uproblematisk. Det er problemet. Vi snakker altså om naturens aller viktigste karbonlager og kjernebiotop for et yrende livsmangfold.

Jeg opplevde en slags oppvåkning hos kommunale myndigheter etter saken i fjor, og senest i vår ble det vist myrhensyn ved regulering av nytt større Brøttum allmennings felt lenger nede i lia. Ekstra trist er det derfor å være vitne til enda en miljøskandale i samme område.

Sett i lys av – eller rettere sagt i skyggen av – det enorme massedeponiet, som på toppen av det hele er blitt ulovlig plassert øverst i «parken» for å fylle krateret etter myrfjerningen, er nok en miljøsak tapt.

Massevis av natur-, samfunns- og sosiale hensyn holder ikke mot privat profitt, vekst og utvikling. Ringsaker kommunes nådeløse visjon.

Mitt ringe spørsmål til myndigheter blir allikevel: Er det absolutt umulig å skifte syn og endre en reguleringsplan når det kommer «nye» opplysninger i saken?

Er det komplett utenkelig at en utbygger selv innser galskapen og endrer en plan, til fordel for fellesskapets naturressurser – og eget omdømme? Kan noen tilby et svar?

For øvrig mistenker jeg at funn av en aldri så liten steinalderknapp i myrhølet ville vært nok til å sperre av hele området for godt. Men funnfjerning hadde nok blitt for fristende, er jeg redd.

Vi går vel heller for more fun.

Grønnskalling i MDG

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00