Kommunestyrerepresentant og medlem og talsperson for Miljøpartiet De Grønne (MDG) i Hamar, Katrine Aalstad er kommet i unåde fordi Hamar MDG ikke støttet moderpartiets aksjon foran Stortinget 15. oktober. MDG arrangerte som kjent en nasjonal demonstrasjon i protest mot at rovviltnemndene har besluttet å ta ut 47 ulver av en raskt voksende ulvestamme.

I følge HA sier Katrine Aalstad at MDG er et storbyparti og trekker seg i protest mot partiets rovdyrpolitikk, og hun sier at MDGs ledelse bare har fokus på rovdyr.

Når man kjenner bakgrunnen til lederen i dette partiet, Rasmus Hansson, som tidligere Generalsekretær i WWF, og hva han står for i rovdyrpolitikken, kom ikke dette som noen stor overraskelse. Nå viser det seg kanskje at ikke alle medlemmene i partiet er helt på linje med rovdyrpolitikken han står for. Her finnes det tydeligvis ikke rom for noen som uttrykker bekymring for beitedyenes ve og vel.

Da den svenske Naturskyddsforeningen i 1971 startet noe de kalte «Projekt Varg», ble dette støttet økonomisk av WWF, og planen var at lignende prosjekter skulle startes i Norge og Finland. Grunnen var at mulighetene for naturlig tilvekst regnet de som høyst urealistisk og begrunnet det med «Då vi endast kjenner til en enda frittlevende varg i Sverige och Norge er det høgst osannoligt med en naturlig tilvekst av varg i Sverige». Dette kan en lese mer om i boken «Utsetting av ulv i Norge og Sverige 1976 – 2001». I ettertid vet vi at de har lykkes med disse prosjektene.

En har vel liten grunn til å tvile på det som påståes i forbindelse med «Projekt Varg» er riktig, at WWF som organisasjon var en av drivkreftene og bidragsyterne for å få bygd opp igjen en ny ulvestamme i Skandinavia, når en etterhvert er blitt kjent med hva lederen i MDG, som tidligere leder av WWF Norge, står for i ulvedebatten, og som videreføres av hans etterfølger Nina Jensen.

Jeg går ut fra at grunnstammen i dette partiet består av noen av de mest ekstreme ulvevernerne i Norge, og foreslår at de bytter navn til Miljøpartiet For Ulv (MFU).

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00