Dette fordi hun har gått ut med at hun mener beste løsning for Innlandets befolkning på sikt er et felles akuttsykehus («hovedsykehus») ved Mjøsbrua, med samtidig kraftig satsing på desentraliserte tjenester. Stubbhaug har all rett til å komme med kritikk, men det kan synes som om alt han er uenig i er «merkverdig».

Les også: Enger burde tidd stille

Dagen før hadde fire anestesileger fra Gjøvik et innlegg hvor de påpekte at svært mange av lederne av fagmiljøene i SI nå ønsker seg et felles og komplett hovedsykehus ved Mjøsbrua. Videre påpekte de at alle lederne ved Lillehammer Sykehus går inn for et felles sykehus ved Mjøsbrua, med samtidig avvikling av Lillehammer Sykehus. De største pasientorganisasjonene som Kreftforeningen og Hjerte og lungeforeningen ønsker også et hovedsykehus. Likeledes Eldrerådene i begge fylkene våre, Brukerutvalget i SI, foreninger for funksjonshemmede og utviklingshemmede samt en rekke fagforeninger for de ansatte. Betyr dette ikke noe for Stubbhaug?

Han framhever uforsvarligheten av å nedlegge Gjøvik Sykehus; et sykehus med et opptaksområde på 100.000. Selvsagt hadde dette vært totalt uforsvarlig dersom man ikke etablerte et alternativ. Stubbhaug glemmer å nevne at dette alternativet finnes: nemlig et komplett og større sykehus (men ikke et «storsykehus») ved Mjøsbrua, 10–12 minutters utrykningskjøring nord for Gjøvik.

Dette sykehuset vil få en rekke tilbud som dagens Gjøvik Sykehus ikke har, og det vil få topp moderne fasiliteter og utstyr for både pasienter og ansatte. Det vil også bli muligheter for et hjerteinfarktsenter og et hjerneslagsenter. Her vil nær sagt alle spesialister være samlet, og pasientene risikerer ikke samme runddansen mellom Mjøsbyene som i dag. Gjøvik Sykehus (som de andre sykehusene) mangler i dag en rekke spesialiteter, fordi disse er spredd rundt på alle sykehusene. Dagens system er ikke framtidsrettet og bærekraftig, og det har nær sagt alle fagmiljøene påpekt. Det kan virke som Stubbhaug er i utakt med de fleste av sine kolleger. Det har også vært mange kritiske leserinnlegg fra pasienter de siste månedene, nettopp om tilbudet ved Gjøvik Sykehus, for eksempel ved hjerneslag.

La oss høre på pasientorganisasjonene, brukerne og fagmiljøene når det gjelder framtidig sykehusstruktur! Den nylige uhøytidelige spørreundersøkelsen i OA om holdningen til et felles hovedsykehus tyder veldig på at det har vært et klart stemningsskifte i befolkningen, selv om man selvsagt ikke skal tillegge en slik undersøkelse for stor betydning.

Pasientbehandlingen må være i fokus, ikke gamle prinsipper om «hvordan allting alltid har vært».

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00