Ringsaker er en stor kommune hvor det har vært gjort store satsninger for å utvikle våre to byer de siste årene. Det har skapt engasjement og økt fokus på byliv. Samtidig har Ringsaker kommune flere boligtomter til salgs og flere er i kjømda.

De fleste av boligtomtene ligger mer eller mindre på bygda i søndre del av Ringsaker og nærhet til både Hamar og Brumunddal. I Ringsaker er vi 50 prosent av befolkningen som bor på bygda. Vi ønsker også vekst og utvikling. Mye av det vi driver med på bygdene får ikke den store oppmerksomheten utad. Vi ordner ofte opp sjøl, og setter vårt eget preg på nærområdene våre for å skape trivsel og tilhørighet, ofte med god hjelp fra rause lokale næringsdrivende.

Vi som velger å bo på bygda, gjør det gjerne fordi vi tiltrekkes av andre verdier enn det bylivet byr på. Derfor skulle jeg ønske at Ringsaker kommune ser på hvordan det kan tilrettelegges for mer spredt bosetting i kommunen. Jeg har ved gjentatte anledninger oppfordret noen allmenninger til å bedre markedsføre sine boligtomter på hjemmesidene deres. Jeg har også foreslått for kommunen at det skulle vært en link på kommunen sin hjemmeside over tilgjengelige private boligtomter.

I Nordre Ringsaker trenger vi sårt flere innbyggere. Med Sjusjøen som en enorm arbeidsplass, er det viktig å fortsatt ha levende bygder inntil fjellet. Det kan vi fortsette å ha hvis vi har boliger og boligtomter å tilby. Det lokale næringslivet, inkludert gardbrukere og deres familier, får bedre oppvekstmiljø med gode impulser. Ringsaker som bokommune blir bare enda mer attraktiv.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00