Det har noen dager vært flere innspill for å vise hvordan Korridor vest vil komme til å se ut med Jernbaneverkets forslag til kulvert. Det er hengt opp seil, og det er tegnet en vegg av bygninger som man mener skal komme mellom Strandgata og Mjøsa. Det beste man etter vår oppfatning kan si om disse innspillene er at de framstår som mer eller mindre misvisende.

Men vi lar oss likevel lokke til å gå videre med kommunens seil. Vi har tatt et bilde av seilet og tegnet på en grønn strek som skal illustrere høyden på kulverten dersom JBV kan gå med på et avbøtende tiltak som består i å trekke stasjonens plattformer og sporvekslere 200 meter lenger østover.

Kulverten vil da ha en makshøyde på 127,4 moh., eller 70 cm høyere enn fortauet i Strandgata. Fra rett utenfor Vangsvegen vil den synke nordvestover til den går under vann utenfor SeaSide. Alle beregninger har gått ut fra at bildet er tatt i høyden 1,6 meter over fortauet ved Tante Gerda, og at kulverten følger JBVs planlagte trasé. Forutsetningen for at løsningen skal bli virkelighet, er at Fylkesmannen godtar at dobbeltsporet får gå på østsiden av det gamle sporet over Åkersvika, ikke på vestsiden.

Da vil byen beholde store deler av Hamarbukta, strandsonen vil bli vernet fra åttemetersplanet og vestover. Som vi ser på dette bildet, vil kulverten ikke stenge for mer av utsikten enn hva busker og parkerte biler gjør i dag. Det gamle jernbanesporet blir fjernet. Og dersom vi også fjerner deler av parkeringsplassen og gjenskaper vannspeilet innenfor kulverten, vil vi kunne få en bukt på 200 m x150 m, omtrent dobbelt så stor som småbåthavna i dag. Slik vi har tegnet den i tidligere innlegg, går den østlige stranda av bukta midt foran der fotografen står.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00