Takk til Jens Haugan som setter ord på et viktig tema i Hamar Arbeiderblad fredag 16. februar som følge av den offentlige satsningen «Menn i helse». Han stiller blant annet spørsmålstegn ved om det fortsatt er slik at kvinner kan klare seg med deltidsstillinger, mens menn fortjener stillinger det går an å leve av.

Som sykepleier har jeg fulgt deltidsdebatten i helsevesenet i hele min yrkesaktive karriere. Norsk Sykepleierforbund (NSF) har også hatt dette temaet til debatt så lenge jeg kan huske, og det siste året har antall utlyste stillinger for sykepleiere ved alle landets kommuner og helseforetak blitt registrert.

Ved å se på disse tallene på NSFs hjemmeside, konstateres det at av 2277 stillinger som ble lyst ut for sykepleiere på nav.no i januar, er kun 49 prosent heltidsstillinger.

I vårt eget område er også tallenes tale klar. I Hamar kommune var 77 prosent av alle utlyste stillinger det siste året deltidsstillinger, mens Sykehuset Innlandet er noe bedre med «bare» 72 prosent deltidsstillinger som skal lokke unge arbeidstakere til å starte en yrkeskarriere i et viktig og givende yrke.

Menn inn i omsorgsyrker er selvsagt en god ting og et velkomment tiltak. Men er det ikke like viktig å innse at heltid er et viktig virkemiddel for å løse noe av helsevesenets utfordringer? Floskelen med at sykepleiere eller andre helsearbeidere får lønn i himmelen har gått ut på dato.

Det er kanskje bra vi nærmer oss 8. mars?

Førsteamanuensis Høgskolen i Innlandet

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00