I siviliserte samfunn er det en menneskerett å få tilfredsstilt grunnleggende behov. Vann er et av menneskets basisbehov, og tilgang til rent, gratis vann er en menneskerett. Vann må aldri bli en handelsvare hvor det er den enkeltes økonomiske situasjon som avgjør om man har råd til det eller ikke.

FNs tusenårsmål nr. 7, om bærekraftig utvikling, er at man i perioden 2000 til 2015 skal halvere andelen av verdens befolkning som er uten trygt drikkevann og grunnleggende sanitærløsninger.
For å nå tusenårsmålet om vann må det foretas politiske prioriteringer. Finanskrisa har ført til at regjeringer verden over går inn for å redde banker. Et eksempel er den britiske regjeringen som brukte 100 milliarder pund på å redde banken Northern Rock. Dette beløpet alene ville vært nok til å oppnå halvparten av tusenårsmålene og i tillegg dekke kostnadene ved å gi hver eneste by på kloden et kloakksystem. Vi undres over hvorfor det er så mye lettere å mobilisere for å redde banker og profitt enn å redde fattigfolks liv.
Investering i den nødvendige infrastrukturen for å gi både drikkevann og kloakk er kostbart. Fattige land er avhengige av internasjonale lån.
Historien om privatisering av vann er historien om fiaskoer. Fra kommende årsskifte er Veolia og Suez, de to største vannselskapene, ute av Paris. Kommunen tar kontrakter for 180 millioner euro tilbake i kommunal regi.
Det er mange eksempler internasjonalt på rekommunalisering hvor folkelige aksjoner tvinger myndighetene til å ta vannet tilbake, som oftest på grunn av høyere priser. I tillegg til Paris har den største rekommunaliseringen av vann vært i Buenos Aires. I Buenos Aires var fagforeninger pådrivere i den folkelige mobiliseringen for å få vannet tilbake. I dag eier fagforeningene vannselskapet sammen med kommunen. Fagforeningene tok ansvar, har vært pådrivere og kunnskapsleverandører for å få en god vannforsyning. Kunnskapen arbeiderne har om arbeidet, problemer og muligheter, har bidratt til vann av høy kvalitet.
Sammen med Internasjonalen for stats- og kommuneansatte (ISKA) ønsker Fagforbundet, sammen med våre nordiske søsterforbund, å starte en offensiv mot privatisering - for velferd. Vi vil legge til rette for offentlig-offentlig samarbeid både i eget land og mellom våre land og andre som trenger det.
Vi vil sette alle krefter inn i kampen mot privatisering av vann- og avløpssystemer og støtte alle som kjemper mot kommersialisering av vann.
Stortinget vedtok i fjor å be regjeringen å fremme en lov som sikret offentlig eierskap til vanninfrastrukturen i Norge. Denne loven må fremmes.Karin M. Mathisen
Fylkesleder
Fagforbundet Hedmark
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00