Mens tilslutningen til nynorsk som offisielt språk i Norge ubønnhørlig avtar, har over 20 ihuga nynorskorganisasjoner også i år greid å melke statskassen for et stadig større beløp.

Mens Riksmålsforbundet i budsjettåret 2017 fikk ca. 1,5 millioner i statsstøtte og det samme beløp i budsjettet for 2018, ble Bokmålsforbundets søknad om støtte avslått – til tross for at denne språkorganisasjonen representerer det store flertall av norske språkbrukere.

Målfolket derimot - med sine støttespillere i Venstre og KrF greide å få forslaget på 49 millioner opp ca. 10 millioner i forhandlingene og har i år melket statskassen for ca. 60 millioner - penger som gjør det mulig å opprettholde den urimelige mållovens krav om språklig likestilling i Norge.

Våre politikere i regjeringsposisjon og opposisjon gir blaffen i nordmenns behov for en rasjonell språkpolitikk og gir etter for Norges Mållags stormannsgalskap.

Når «Veslefrikk» igjen klatrer opp med sin fele og spiller opp til dans, later det til at ansvarlige myndigheter i mållagsrus uhemmet svinger seg i dansen.

Må det en folkeavstemning til for å få slutt på galskapen?

Speakers` Corner - Hamar

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00