Et godt liv for kommunens innbyggere, uten at det går på bekostning av fremtidens generasjoner må være politikernes hovedmål. Et grusuttak på Gjørsli er verken til beste for dagens innbyggere eller fremtidens hamarsinger.

Kommunestyret har lagt Gjørsli Fjelltak ut på høring igjen. Dette etter at det ble tatt ut av kommuneplanen i 2011, da naboene uttrykte massiv motstand. Den gangen valgte politikerne å lytte til befolkningen, og vektla et trygt og godt bomiljø, fremfor naturødeleggelse og økonomisk gevinst for en aktør.

Hamar MDG mener at kommunestyret ikke skulle lagt denne saken ut på høring igjen, først og fremst fordi det skaper usikkerhet og fremstår som uforutsigbart for innbyggerne i området, men også fordi vi ikke burde sende positive signaler til en slik form for nedbygging av natur.

Tungtransport fra et grustak på Gjørsli vil belaste et vegnett helt uten gang og sykkelstier, og mange kilometer smale grusveger gjennom bebyggelse. Siden forrige gang Gjørsli var ute på høring er det blitt oppført flere nye eneboliger i Veståsen, og nye barnefamilier har flyttet til området. Et grusuttak vil føre til at tungtransport/anleggstrucker med pukk og grus vil kjøre gjennom boligområdet flere ganger om dagen. Vår første forpliktelse som politikere må være å sikre et trygt bomiljø, en forutsetning for et godt liv for våre innbyggere.

Hamar MDG mener kommunen bør utarbeide en marka-grense for å sikre Hedmarksvidda som en del av en mangfoldig biotop og viktig rekreasjonsareal. Et grustak på Gjørsli er et grovt inngrep i sårbar natur. Et grusuttak vil bidra til profitt til en aktør på bekostning av livskvalitet og forretningsinteresser til mange aktører i Veståsen.

Direktoratet for mineralutvinning påpeker sider ved utnyttelse av mineraler i kommunen som må kartlegges. Her som ved hyttebygging, og annen omregulering av LNF områder bør det foretas systematiske registreringer av naturverdier og kulturminner. Det er en allmenn svakhet i høringsutkastet til kommuneplanens arealdel, at den ikke baserer seg på slike systematiske registreringer, men på tilfeldige observasjoner.

Hamar MDG

Hamar MDG

Klikk for kommentarer
Hva synes du? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Hold en saklig og respektfull tone og husk at mange kan lese det du skriver. Brudd på disse reglene kan føre til at du blir utestengt fra forumet.
Facebook-kommentarer:

HA-redaksjonen overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl 08 og 22. På natten er det stengt for kommentering.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.