Kommune- og fylkesgrenser har ikke noe med ny sykehusstruktur å gjøre.

Urolog Morten Andersen var med i en sentral arbeidsgruppe for ny helse- og sykehusplan. Han skrev i et innlegg at i arbeidet med denne planen hadde de ikke kart som viste kommune- eller fylkesgrenser; kun anmerkninger om befolkningstetthet. Hvorfor skal fylkesgrensene på Innlandet være begrensende for å kunne tilby pasientene det beste?

Pasientene er ikke opptatt av grenser. Det faktum at mange som bor lengst unna Mjøsa ivrer mer for et Hovedsykehus enn mange beboere i mjøsbyene, er verdt å merke seg. De aksepterer lettere 10-15 minutter lenger transporttid enn dem som bor rundt Mjøsa. Pasientene foretrekker kvalitet framfor nærhet.

Størstedelen av fagerkspertisen er ikke opptatt av grenser. De har for lengst erfart den økende spesialiseringen innen hvert fagområde og den eventyrlige utviklingen innen utstyr og teknologi. De mener at vi trenger et faglig kraftsentrum til beste for pasientene hvor alle uansett skade og sykdom kan komme under behandling 7/24/365.

Det betinger tverrfaglighet og kompetanse under ett tak. De vet at det fragmenterte tilbudet som gis ved dagens funksjonsfordelte sykehus på sikt ikke vil tilfredsstille helsemyndighetenes krav til samarbeidende spesialiteter.

Det koster å bygge et Hovedsykehus. Det gjør også alternativene. Hovedsykehusmodellen vil koste ca 12 milliarder kroner, og gi en årlig driftsbesparelse på 650-730 millioner. Beregninger viser at modellen med tre akuttsykehus og den med to vil hver koste anslagsvis 10-11,5 milliarder og gir lavere årlige driftsbesparelser. Dagens struktur er ikke «liv laga», det vil si at modellen ikke oppfyller kravene i Helsedirektoratets Veileder.

Før ny struktur er på plass må vi beklageligvis gjennom Omstilling Somatikk. Kostnadseffektive tiltak må iverksettes. Kostnadene må ned. Dette blir en smertefull øvelse og helt uavhengig av hvilken modell som velges.

Fra medio januar til utpå våren 2017 skal Idefaserapporten ut på høring. Da er det viktig å holde spørsmål om kommune- og fylkesgrenser, matematisk fordeling av sykehus mellom fylkene samt tiltakene i Omstilling Somatikk langt utenfor. La debatten, argumentasjonen og høringsuttalelsene dreie seg om det ny struktur handler om:

Det beste behandlingstilbudet for alle pasientene.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00