Ett nytt skoleår er i gang og jeg ønsker alle elever, foresatte og ansatte i Hamarskolen lykke til med oppstarten av nytt skoleår. Spesielt vil jeg ønske førsteklassingene lykke til med den store dagen i dag. Første skoledag er merkedag for både de spente 6-åringene og foreldrene. Jeg håper alle gjør sitt for at alle får trygge og gode opplevelser. Vi har nulltoleranse i forhold til mobbing. Dette handler om holdninger og respekt for andre - om å bry seg! Jeg er stolt av det gode arbeidet som gjøres i Hamarskolen. Dyktige ansatte gir gode resultater og kvalitet i skolen, og det har vi i Hamarskolen. En stor takk til alle dere ansatte for flotte jobben dere gjør hver eneste dag hele året.

Ordfører i Hamar

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00