Det var Miljøverndepartementet som krevde at Hamar flyplass skulle bygges ned som motytelse for boligbygging på Voll og Lund. Flere av flyplassens «forsvarere» har hevdet at dette er ren løgn og «fake news».

Samferdselsdepartementet var enig med Miljøverndepartementet om nedlegging og uttalte at «Vi har ingen interesse av at det skal opprettes for eksempel ordinære flyruter ved Hamar flyplass eller legges annen ervervsmessig virksomhet til den.»

Les Torkell Sætervadets innlegg her.

Så sier Sætervadet at dette var i 2001, og dokumenter det for lengst har lagt seg støv på. Det er ikke mer enn et halvt år siden Fylkesmannen skrev til Hamar kommune at «det er viktig å prioritere utbygging her (flyplassen) i stedet for å trekke byen lenger utover». Fylkesmannen er som kjent øverste ansvarlig for statens aktiviteter i fylket, deriblant beredskap, helse og totalforsvar som har vært nevnt som hovedbegrunnelser for å opprettholde flyplassen. Det er mye som støver i det offentlige Norge, men at det ligger tykke støvlag på seks måneder gamle brev har jeg aldri vært borti.

Både Ringsaker og Hamar har forholdt seg til SMAT-planen som ble vedtatt i 2001. Siden da er det investert millioner i planlegging, ledningsnett og annen infrastruktur som skal betjene befolkningsveksten i området rundt Voll, Lund og flyplassen. Ringsaker kommune bygger nå ny skole på Stavsberg til 300 millioner kroner for å kunne ta imot 400 elever mot dagens 135. Denne elevøkningen skyldes i all hovedsak utbyggingen på Lund, som altså flyplassvedtaket åpnet for.

7. juni i år uttaler rådmann Jørn Strand i Ringsaker til HA at en ny innbygger i snitt betyr 53.000 kroner i økte brutto inntekter til kommunen. Det skal bygges 1.000 nye boliger på Lund og Voll, i tillegg kommer flyplassområdet. Hvis vi i snitt antar at det er to personer pr. bolig, er den årlige inntekten til kommunene Hamar og Ringsaker minimum 130 millioner i året. Jeg skjønner at noen synes luftsport er viktigere enn 130 millioner. Men jeg tror de fleste også vil være enig i at det er meningsløst å bruke millioner på vann, avløp og skole til boligområder og så avblåse utbyggingen. Slik sløsing med kommunens penger vil i alle fall ikke jeg stå ansvarlig for.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00