I et leserinnlegg i Hamar Arbeiderblad 14. januar skriver Magne Mathiassen blant annet om lønns- og arbeidsvilkår i renovasjonsbransjen. Innsats som har til hensikt å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for ulike yrkesgrupper er bra! I renovasjonsbransjen er det gjort en del, mens det, som Mathiassen skriver, ikke er bestemmelser knyttet til virksomhetsoverdragelse.

Når det gjelder det konkrete leserinnlegget finner jeg det riktig å gi noen faktaopplysninger om vilkårene som gjelder for de renovasjonsarbeiderne som nå utfører denne viktige samfunnsoppgaven her på Hedmarken.

Avtalen Sirkula har tegnet med Reno Norden følger Norsk Standard (NS) 9430-2013 Alminnelige kontraktsbestemmelser for periodisk innsamling og transport av avfall. Om lønns- og arbeidsvilkår er det inntatt følgende bestemmelse: Leverandøren skal sørge for at de ansattes lønns- og arbeidsvilkår ikke er dårligere enn det som er vanlig for vedkommende sted og yrke, og at bestemmelser knyttet til helse, miljø og sikkerhet overholdes. Dersom det finnes allmenngjort tariffavtale, skal denne følges.

Reno Norden er tilknyttet bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen MEF (Maskinentreprenørenes Forbund) og de ansattes lønns- og arbeidsvilkår reguleres gjennom Miljøoverenskomsten. De har fast ansettelse, det vil si at det ikke er tilfelle at de er ansatt på tre måneders kontrakter.

Adm. dir. Sirkula IKS

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00