Han baserer seg utelukkende på ulike handlingsplaners tidsløp. Det gir ikke et fullstendig bilde av innsatsen.

Dette skrev Ivar Solum i HA 5. februar.

Vold i nære relasjoner er et av feltene Solum trekker frem: Justis- og beredskapsdepartementet koordinerer regjeringens arbeid med å følge opp handlingsplanen på vold i nære relasjoner. Planen inneholder 42 tiltak, og departementet gjennomgår nå samtlige tiltak og fremmer forslag om hvordan arbeidet kan videreføres i en ny fireårsperiode.

50 millioner kroner er bevilget til et forskningsprogram om vold i nære relasjoner over fem år (2014-2019). Programmet gjennomføres av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress og Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Fra 2017 er det tilført ytterligere seks millioner kroner årlig til forskningsprogrammet til forskning om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Forskningsprogrammet videreføres utover nåværende femårsperiode.

28. oktober 2016 la regjeringen fram opptrappingsplan mot vold og overgrep som skal redusere forekomsten av vold i nære relasjoner samt styrke ivaretakelse av barn utsatt for overgrep. Det er avsatt 800 millioner kroner til implementering av planen i 2018. Midlene skal benyttes til bedre behandlingstilbud til overgripere, styrking av Statens barnehus, styrking av etterforskning av vold og overgrep mot barn, økt kompetanse i familievernet, dialoggrupper i asylmottak, foreldrestøttende tiltak, forskning og en rekke andre tiltak.

Nettportalen «dinutvei.no» ble lansert 15. februar 2016. Portalen driftes av NKVTS og gir informasjon, råd og veiledning om vold i nære relasjoner og voldtekt til utsatte, pårørende, utøvere og hjelpeapparat. Oppdraget med å utvikle og drifte nettportalen er gitt NKVTS.

Et treårig prøveprosjekt, «Prosjekt November», ble etablert på Stovner politistasjon i november 2015. Målet er å gi bedre, mer helhetlig og samordnet tilbud til utsatte for vold i nære relasjoner, gjennom å samlokalisere politi og øvrige tjenester. Prosjektet følgeevalueres, siden ordningen etter planen skal bli landsomfattende.

Departementet har etablert støttesentre for kriminalitetsutsatte i alle landets 12 politidistrikt. Kontorene er lokalisert hos politiet etter modell fra Støttesenteret for fornærmede i straffesaker i Trondheim. Støttesentrene er etablert i nært samarbeid med kommunene med formål å få en tett kobling til kommunale tjenester.

Departementet skal sette ned et utvalg som skal gjennomgå et utvalg partnerdrapssaker. Hensikten er at erfarne fagfolk skal vurdere flere saker i sammenheng og utvikle bedre og mer treffsikre forebyggende tiltak.

I forbindelse med nærpolitireformen, skal det være egne fagmiljøer for kriminalitetsbekjempelse innenfor økonomisk kriminalitet, menneskehandel, vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep i alle politidistrikter.

Det er også avsatt 7 millioner kroner årlig til tiltakspakke for forebygging av vold i nære relasjoner.

Dette er noen av tiltakene. Og innsatsen er like stor på de andre feltene Solum omtaler. Skal man danne seg et fullstendig bilde av innsatsen på et område nytter det ikke bare å se på årstallene på en handlingsplan.

Klikk for kommentarer
Hva synes du? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Hold en saklig og respektfull tone og husk at mange kan lese det du skriver. Brudd på disse reglene kan føre til at du blir utestengt fra forumet.
Facebook-kommentarer:

HA-redaksjonen overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl 08 og 22. På natten er det stengt for kommentering.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.