Igjen er det karikaturtegningen som er målet, slik det var da danske Jyllands-Posten trykket tegninger av Profeten Muhammed. Det viser hvilken kraft som ligger i tegningen, som kan frigjøre seg fra den faktiske virkeligheten, og ta menneskene med inn i fantasiverdenen.

Det er humoren og latteren som oppleves som aller mest truende for de religiøse fundamentalistene, uansett hvilken religion de tilhører.

12 mennesker har gitt sine liv for retten til å harselere med autoriteter av alle slag.

Det er et blodig angrep på den mest grunnleggende frihet vi har i vår del av verden: Ytringsfriheten. Den har ikke vært selvsagt til alle tider, og massakren i Paris viser at vi er nødt til å kjempe for den igjen og igjen.

Drapene i Paris er en krigserklæring. De kreftene vi nå står overfor, er villige til å bruke absolutt alle tilgjengelige midler i kampen mot pressefrihet og retten til den frie ytring. Flere norske aviser publiserte i går tegningene som utløste den nøye planlagte massakren av redaksjonen i Charlie Hedbo.

Hamar Arbeiderblad gjør det samme i dag. Vi vil vise våre lesere de tegningene som har kostet 12 mennesker livet. Vi gjør det også for å markere at ingen skal være i tvil om at vi mener det må være en plass for også disse ytringene.

Ytringsfrihet er retten til å ytre det du ønsker, uten frykt for konsekvensene. Det innebærer at alle autoriteter, sannheter, ideologier og religioner må kunne utfordres. Også når det oppleves som støtende og krenkende. Ikke for provokasjonens skyld, men for å formidle et budskap.

Med angrepet på Charlie Hebdo har islamske fundamentalister vist at de vil ta krigen hit, i de europeiske demokratiene. De gjør vestlige land til en varmestue for selvmordsaksjoner og angrep på ytringsfriheten.

Det er en stor utfordring for et demokrati å bekjempe disse kreftene med de virkemidler et demokrati har til rådighet. Møter vi terroren med samme mynt kan massakren i Paris fort bli en gavepakke for de islamofobe kreftene i Europa.

Det er nøyaktig hva IS og al-Qaida ønsker seg. Det er nærliggende å trekke parallellen til 22. juli og den kraftfulle måten vi da markerte vår holdning på. Ytringsfriheten gir vi nemlig aldri fra oss.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00