Dobbeltspor på indre Intercity fra Oslo til Åkersvika sør for Hamar er inne i forslagene. Den ytre delen til Lillehammer er derimot fortsatt uviss. Jernbanedirektør Elisabeth Enger bekreftet i går at dagens økonomiske rammer ikke tillater utbygging av dobbeltsporet helt til Lillehammer.

På samme måte er E6-utbyggingen mellom Ringebu og Otta utsatt. I Hamar-regionen fortsetter E6-byggingen i selskapet Nye veier. Dessuten ligger riksvei 3/25 inne i forslaget til Nasjonal transportplan.

Det er altså knyttet usikkerhet til dobbeltsporets skjebne nord for Hamar. Fortsatt ligger bare strekningen fram til Åkersvika inne i planen.

Likevel vil det være av stor betydning at Hamar kommune avklarer trasevalg gjennom byen, slik man er i gang med. Det handler både om å kunne avklare egen arealbruk for byutvikling, og ha unnagjort denne prosessen når dobbeltsporet forhåpentligvis fortsetter til Brumunddal.

Transportetatene har lagt stor vekt på å fjerne etterslepet i samferdselssektoren, som har hopet seg opp gjennom en årrekke. Dessuten har forslagene en tydelig miljøprofil. Trafikketatene foreslår å halvere klimautslippene fra transport innen 2030. Da må blant annet sykkelen prioriteres. Etatene foreslår å bruke åtte milliarder kroner på såkalte supersykkelveier i de ni største byene i Norge.

Vi kan ikke være fornøyd med at det ser ut som Intercity-utbyggingen fra Hamar kan bli erstattet med lange sporkrysninger. Her må politikerne i hele Innlandet stå samlet. Nå skal forslaget til ny Nasjonal transportplan ut på høring, før den vedtas endelig i Stortinget før sommeren neste år. Denne tida bør brukes godt for å forsøke å få mer jernbaneutbygging inn i den endelige Nasjonale transportplan.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00