Utdanningsdirektoratet lyttet ikke til de sterke motforestillingene fra flertallet i Hamar kommunestyre. Dermed vil vi ha et skoletilbud som er spisset inn mot idrett allerede fra ungdomsskolen og helt ut videregående skole.

Vi har ikke lagt skjul på at deler den skepsisen både By- og bygdelista og Arbeiderpartiet har framført. Norsk utdanningspolitikk bør bygge på prinsippet om at den offentlige skolen omfatter alle, og dermed gir et så likt utgangspunkt som mulig for læring. Det er for tidlig å introdusere en spesialisering for 13-åringer.

Når det etableres private tilbud, bør de fylle et viktig pedagogisk behov eller gi et helt nødvendig tilbud som den offentlige skolen ikke klarer å dekke. Mange er opptatt av idrett, men etter vårt syn er ikke tilbudet til Wang Ung noen nødvendighet for norske 13-åringer. Men her mener altså utdanningsdirektoratet noe annet.

Men Wang Ung har fått ja, og kommer til å etablere seg i Hamar. Den offentlige skolen bør se på det som en utfordring som kan inspirere til å gi elevene et enda bedre tilbud. Wang-rektor Eskil Ervik sier han ønsker å gjøre Hamar-skolen enda bedre. Den offentlige skolen i vår region har et rennomme for å holde et høyt nivå. Det aller beste svaret er å se positivt på at det kommer en ny aktør på banen, men samtidig være uslåelig på undervisningstilbudet.

Les også
DEBATT Skoler i Hamar
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00